Søknad om reduksjon i foreldrebetaling SFO for elever på 1. og 2. årstrinn for skoleåret 2020/2021

Familier med samlet inntekt under 460 350 kroner kan søke om redusert betaling i SFO for barn på 1. og 2. klassetrinn. Gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn 6 % av husholdningen.

For skoleåret 2020/2021 er prisen for en SFO-plass i Narvik kr 2511 per måned, og totalt kr 27 621 per år. 

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetaling i SFO

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO-plass
  • ​Det må søkes på nytt for hvert skoleår og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad.

Her kan du lese forskrift til opplæringslova

Slik søker du
Søknad sendes kommunen via Visma Flyt skole web (skole.visma.com/narvik). Foresatt som søker må bo på samme adresse som barnet. 

I en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. september gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det må søkes for hvert skoleår. Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter.

Brukerveiledning: 
Brukerveiledning søknad redusert betaling SFO

Dokumentasjon
Som hovedregel trengs ingen dokumentasjon på inntekt. Kommunen henter siste tilgjengelige skatteopplysninger fra skatteetaten. Unntak er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må fremkomme hvem inntekten gjelder for.

For høsten 2020 
Søk før 1. september for å få reduksjon gjeldende fra august. Søknader mottatt fra og med 1. september vil følge regelen over.

​​​​​​​På grunn av utfordring med å få opplysninger fra Skatteetaten må skattemelding for 2019 inntil videre legges ved.

Kontaktinformasjon
Rachel Ervland
Telefon: 76 91 29 01
Epost: rachel.ervland@narvik.kommune.no