SFO- skolefritidsordning

Skolefritidsordningen er et omsorg og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til og med 4. klasse. For barn med funksjonshemminger gjelder ordningen til og med 7. klasse.

Informasjon om inntektsgradert foreldrebetaling i skolefritidsordning for elever på 1 og 2 årstrinn

På grunn av kommunesammenslåingen har Narvik kommune utarbeidet nye SFO-vedtekter (forskrift), som skal gjelde for hele den nye kommunen.
I kommunestyret 18.06.20 ble det vedtatt ny forskrift om SFO i Narvik kommune.
Det er nå mulighet til å søke om halv plass (inntil 12 t/u), men hvordan halv plass skal styres vil være opp til hver enkelt skole.
Dette gjelder for alle som har og skal ha barn i SFO.

For august vil det være dagens åpningstider som er gjeldende og videre åpningstid vil bli behandlet i skolens Samarbeidsutvalg (SU) innenfor rammene til vedtektene.

Skolefritidsordning finnes ved alle kommunale grunnskoler i kommunen som ikke er rene ungdomsskoler. SFO i Narvik kommune har ett tilbud, og det er 100% plass.

Frist for å søke om plass i skolefritidsordning i de kommunale grunnskolene fra skolestart er 1. mars. Barn som allerede har plass, trenger ikke å søke på nytt hvert år.

Søke plass i SFO skoleåret 2020 / 2021

For å søke SFO-plass må du logge deg inn i Visma Flyt Skole med ID-porten.
Velg knappen: Meld på SFO/Si opp/endre plass. Eller les mer om Visma Flyt Skole (Foreldreportal  for fravær og elevvurdering) 

Det er samme skjermbilde for søknad om plass, endring og oppsigelse av plass. Merk at den som søker om plass også registreres som betaler.

Når søknaden er ferdigbehandlet av SFO-leder vil dere motta informasjon om vedtaket. Søknaden og vedtaket er tilgjengelig under arkfanen; Dokumenter i Visma Flyt Skole.

Dersom du ikke kan/vil benytte Visma Flyt Skole må du kontakte SFO-leder for å søke om plass.  

Brukerbetaling SFO
Brukerbetaling SFO Pr. 010820
SFO-Dagsats inntil 12 t/u 1883,-
SFO-sats full plass 2511,-
Dagplass 206,-
Søskenmoderasjon 50%

Oppsigelse av plass, endringer og permisjon

For å søke oppsigelse av plass eller permisjon må du logge deg inn i Visma Flyt Skole med ID-porten.

SFO - vedtekter (PDF, 192 kB)