SFO- skolefritidsordning

Skolefritidsordningen er et omsorg og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til og med 4. klasse. For barn med funksjonshemminger gjelder ordningen til og med 7. klasse.

Skolefritidsordning finnes ved alle kommunale grunnskoler i kommunen som ikke er rene ungdomsskoler. SFO i Narvik kommune har ett tilbud, og det er 100% plass.

Frist for å søke om plass i skolefritidsordning i de kommunale grunnskolene fra skolestart er 1. mars. Startdato for skoleåret 2019-2020 er 29.juli/1.august. Barn som allerede har plass, trenger ikke å søke på nytt hvert år.

Søke plass i SFO skoleåret 2019

For å søke SFO-plass må du logge deg inn i Visma Flyt Skole med ID-porten. Velg knappen: Meld på SFO/Si opp/endre plass. Eller les mer om Visma Flyt Skole (Foreldreportal  for fravær og elevvurdering) 

Det er samme skjermbilde for søknad om plass, endring og oppsigelse av plass. Merk at den som søker om plass også registreres som betaler.

Når søknaden er ferdigbehandlet av SFO-leder vil dere motta informasjon om vedtaket. Søknaden og vedtaket er tilgjengelig under arkfanen; Dokumenter i Visma Flyt Skole.

Dersom du ikke kan/vil benytte Visma Flyt Skole må du kontakte SFO-leder for å søke om plass.  

Klikk for stort bilde

Betalingssatser - SFO 2019
Betalingssatser - SFO 2019
Brukerbetaling SFO Pris 2019 Økning i kr Økning i %
SFO-sats over 15 t/u 2 511 68 2,78%
Dagplass 206 6 3,00%
Søskenmoderasjon 50% 0,00%
Betaling i SFO er eksklusiv melkepenger. Det gis 50 % søskenmoderasjon.

Oppsigelse av plass, endringer og permisjon

For å søke oppsigelse av plass eller permisjon må du logge deg inn i Visma Flyt Skole med ID-porten.

SFO - vedtekter