SFO (Skolefritidsordning)

Skolefritidsordningen er et omsorg og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til og med 4. klasse. For barn med funksjonshemminger gjelder ordningen til og med 7. klasse. 

Skolefritidsordning finnes ved alle kommunale grunnskoler i kommunen som ikke er reine ungdomsskoler.

Plass i SFO skoleåret 2018/2019

Frist for å søke om plass i skolefritidsordning i de kommunale grunnskolene fra skolestart
er 1. mars 2018. 

Søknad om plass i SFO må gjøres elektronisk.  Opprett deg først som bruker i vårt søknadssenter/logg deg inn i søknadssenteret vårt

Velg deretter skjema i kategorien Skole og utdanning:

Veiledning finner du i søknadssenteret

Frist for å søke om plass i skolefritidsordning i de kommunale grunnskolene det kommende skoleåret er 1. mars.

Betalingssatser - SFO 2018
Brukerbetaling SFO Første barn Økning i %
SFO-sats over 15 t/u 2 443 22,15%
Dagplass 200 Ingen økning
Søskenmoderasjon 50%
Betaling i SFO er eksklusiv melkepenger. Det gis 50 % søskenmoderasjon.