PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

PPT-Ofoten drives som et interkommunal samarbeid mellom tre kommuner og Nordland fylkeskommune. Kommunene som er med i denne tjenesten, er Hamarøy, Narvik og Evenes.

PPT er først og fremst kommunenes sakkyndighetsorgan. Det vil si at barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

Ved siden av utredning og sakkyndighetsvurdering, veileder PPT foresatte, personale i barnehage og skole. PPT kan holde kurs, foredrag m.m., eller henvise til andre hjelpeinstanser.

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?

For barn før skolealder 

Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesykepleier, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

For elever 

Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesykepleier, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

For voksne i grunnskoleopplæring 

Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. En sak kan også drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

Kontakt oss
Pedagogisk-Psykologisk tjeneste for Ofoten

Telefon: 76 96 19 80
Adresse: Fagernesveien 1, 8514 Narvik
E-post: ppt-ofoten@ppt-ofoten.no 
Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Benedikte Pedersen, telefon: 900 28 044
Gørill Skarsfjord Nordstrøm, telefon: 911 92 533.
Julianne Nerdal Alteren, telefon: 481 13 538
Eystein Magnus Hansen, telefon: 971 79 635.
Kirsti Knutsen, telefon: 908 32 317.
Rakel Flaaten, telefon: 926 25 530.
Wenche D. Morgan, telefon: 971 25 023.
Bjørn-Arne Krogtoft,  telefon: 479 08 860.

PPT-henvisningsskjemaer

Henvisning – Barnehage
Skjema
Henvisning til PP-tjenesten for barn under opplæringspliktig alder 
Henvisning Barnehage PPT (PDF, 259 kB) 

 

Henvisning grunnskole

Skjema
Henvisning til PPT for Ofoten - elev 
Henvisning grunnskole (DOCX, 461 kB)

 

 

 

 

IOP

Skjema
Individuell opplæringsplan (IOP) med vedlegg 
IOP (DOCX, 98 kB)

 

 

Pedagogisk rapport – Skole

Kontaktperson skoler og barehager

Kontakperson skoler:
 

Ankenes (barneskolen) Julianne Nerdal Alteren
Ankenes (ungdomsskolen)  Wenche D. Morgan
Beisfjord Julianne Nerdal Alteren
Bjerkvik Rakel Flaaten
Narvik montessori Kirsti Knutsen
Narvik ungdomsskole Bjørn-Arne Krogtoft
Håkvik Wenche D. Morgan
Skjomen Eystein Magnus Hansen
Rombak montessori Rakel Flaaten
Frydenlund Eystein Magnus Hansen
Skistua Eystein Magnus Hansen

FLIS Bjørn-Arne Krogtoft
Liland Rakel Flaaten
Kjøpsvik Kirsti Knutsen
Drag Bjørn-Arne Krogtoft
Storjord Kirsti Knutsen
Ballangen Kirsti Knutsen

Innhavet Kirsti Knutsen
Hamarøy sentralskole Kirsti Knutsen
Skutvik Skutvik Kirsti Knutsen

 

Kontaktperson Barnehager:


Árran Mánnágárdde Benedikte Pedersen
Askeladden Benedikte Pedersen
Ballangen Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Banktrollet Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Barnebo Benedikte Pedersen
Beisfjord FUS Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Bjerkvik Rakel Flaaten
Bjørkvang Rakel Flaaten
Bjørkåshøgda Benedikte Pedersen
Bogen Rakel Flaaten
Bøstrand Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Drag Benedikte Pedersen
Emmenes Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Flåklypa Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Furutoppen Benedikte Pedersen
Grønnlia Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Innhavet Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Jaklamyra Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Storjord Oppvekstsenter/ Ulsvåg Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Liland Rakel Flaaten
Malmklumpen Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Marielund / Skutvik Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Skjomen barnehage Benedikte Pedersen
Måseveien Benedikte Pedersen
Ping Vinn Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Pæsatun Benedikte Pedersen
Rallar’n Benedikte Pedersen
Skarpen Benedikte Pedersen
Skistua Benedikte Pedersen
Soltoppen Benedikte Pedersen
Soria Moria Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Stollen Benedikte Pedersen
Trollhaugen Rakel Flaaten
Victoriahavn Gørill Skarsfjord Nordstrøm
Ørarampen Gørill Skarsfjord Nordstrøm