Spesialpedagogisk hjelp 0-6 år

Spesialpedagogisk team gir spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn i Narvik

Hva er spesialpedagogisk hjelp?

Spesialpedagogisk team har en viktig rolle overfor sektoren i styrking av tidlig innsats som forebyggende tiltak.

Tidlig innsats er dokumentert viktig for å forebygge og redusere behov for tiltak innenfor flere sektorer når barna blir eldre, som f.eks. barnevern, skole, utdanning og sosiale utfordringer.

Dette er til det beste for barna og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Barnehagesektoren i Narvik har et felles nettverk som koordineres av pedagogisk rådgiver/enhetsleder for Spesialpedagogisk team.

Nærmere informasjon om retten til spesialpedagogiske tjenester finner du her på Utdanningsdirektoratets  Spesialpedagogisk hjelp 

Hjelpen innvilges når det foreligger en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste for Ofoten (PPT Ofoten) som  er kommunenes sakkyndighetsorgan. Det vil si at barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

Når sakkyndig vurdering foreligger skal søknad sendes til Spesialpedagogisk team.  

Hvordan søker jeg?

Søknadsskjema - Henvisning til spesialpedagogisk hjelp

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.


Kontakt informasjon

Spesialpedagogisk team, Narvik rådhus

Åpningstid kl. 08:00 - 15:30 mandag til fredag
Besøksadresse
Kongens gate 45,
8514 Narvik
Sentralbord tlf. 76 91 20 00

Postadresse
Narvik kommune,
postboks 64,
8501 Narvik.

Konstituert enhetsleder er Sissel Andreassen
E-post: sissel.andreassen@narvik.kommune.no.

Telefon: 76 91 25 45. Mobil: 992 45 778  

Lovverk

Lov om Barnehager (barnehageloven)

§ 19 a. Rett til spesialpedagogisk hjelp