Informasjon om hovedopptak 2021

Narvik kommune har ett hovedopptak, og gjelder for de barna som skal ha oppstart ved nytt barnehageår, høsten 2021. Søknadsfristen er 1. mars 2021. Ellers i året er det løpende opptak ved ledig kapasitet.

Her vil det komme mer informasjon om hovedopptaket i 2021.

Dersom du skal søke om barnehageplass, gå inn på kommunens søknadsportal.

Søk barnehageplass her.