Barnehage-app - slik holder vi kontakt med alle foreldre

Alle de kommunale barnehagene i Narvik kommune bruker appen Min barnehage for kontakt mellom foreldre og barnehagene.

Med foresattappen vil all informasjon man trenger og bruker i løpet av barnehagedagen samles på ett sted. Slik vet både barnehagen og dere foresatte hvor dere skal sjekke, registrere, svare eller stille spørsmål.

Med Min Barnehage-appen kan du enkelt:

  • Motta og sende meldinger med barnehagen
  • Registrere hvilke dager ditt barn ikke skal være i barnehagen
  • Motta dagbok som forteller om barnets små og store opplevelser i barnehagen, i form av tekst og bildedeling
  • Gi eller avslå samtykker

Private barnehager vil fortsette å bruke skyløsningen Visma Flyt barnehage til opptak.

Her kan du laste ned appen og lese mer om hvordan den fungerer