Kommunale avgifter

Kommunale eiendomsavgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feie- og tilsynsgebyr.  Du får tilsendt faktura i god til før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen.

Hvor ofte kommer det faktura på kommunale gebyrer i Narvik kommune?

Kommunale avgifter sendes ut to ganger i året:

1. termin er første halvår, den sendes ut i februar og har betalingsfrist 1. april
2. termin er andre halvår, den sendes ut i september og har betalingsfrist 1. oktober.
Ettersom de kommunale avgiftene sendes ut to ganger i året blir gebyrene også delt i to.


Betaling av kommunale krav

Kommunale avgifter forfaller til betaling henholdsvis 1. april og 1. oktober. Alle øvrige kommunale fakturaer har forfall den 15. i måneden.

Betalingsinformasjon

Kontonummer:

  • Betaling av faktura - 6370.05.09054
  • Betaling av krav som er purret/under innfordring - 6370.05.21992

Betalingen må inneholde KID-nummer. Ved betaling av krav som er purret/under innfordring, kan det av og til være problemer med kid-nummeret. I slike tilfeller kan saksnummeret på purringen registreres i feltet for betalingsinformasjon.

E-faktura

Narvik kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro til privatkunder. Neste gang du mottar faktura  kan du inngå avtale i nettbanken. Referansenr er de 8 første sifrene i KID-nummeret. Bruk siste faktura du har mottatt fra Narvik kommune. Vær oppmerksom på at faktura må være opprettet i eget navn for å kunne opprette avtalegiro.

Ved betaling fra utlandet

Ved betaling til kontonummer 6370.05.09054 (betaling av ordinær faktura) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN NO6263700509054, SWIFT NDEANOKK

Ved betaling til kontonummer 6370.05.21992 (betaling av krav som er purret/under innfordring) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN NO3363700521992, SWIFT NDEANOKK