Nå blir det sommerskole i Narvik

I sommer blir det sommerskole gjennom Narvik kommune for første gang! Det er et nytt og gratis tilbud til elever på 1.-10. trinn i Narvik kommune.

Narvik kommune har fått tildelt midler for å gjennomføre Sommerskole for barn i grunnskolen.

Kursene tilbys i ukene 25, 26, 32 og 33 og varer fra tre til fem dager. Målet er at sommerskolen skal kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og unge.

Vi ønsker å tilby aktiviteter som er faglige, sosiale og kulturelle.

Påmelding for elever til sommerskolen vil starte 18. mai. Det er ikke mulighet for å melde seg opp som elev tidligere.

.Tilbudet skal gjennomføres i samarbeid med lokale aktører. Vi ønsker at elevene våre får lært noe nytt, og får faglige utfordringer i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø.

Innholdet for sommerskolen 2021 er under planlegging, og vi søker etter lokale samarbeidspartnere for å tilby best mulig innhold.

Kan du tilby innhold?

Vi trenger aktører som ønsker å tilby opplegg/kurs for aldersgruppen 1. til 10. klasse.

Vi ønsker å kjøpe kurs og opplegg fra eksterne leverandører.

Kan du tilby innhold til sommerskolen? Her er det bare fantasien som setter grenser.

Meld inn kurs eller aktivitet - bli en del av sommerskolen

Kontaktinformasjon Sommerskolen: