SommerNarvik 2021 - Bidra til trivsel og bolyst i hele Narvik kommune

SommerNarvik 2021 er et samarbeidsprosjekt mellom Narvik kommune og næringslivet, og aktivitetene delfinansieres gjennom en nasjonal kompensasjonsordning. 

Prosjektet har som målsetting å iverksette tiltak og aktiviteter som bidrar til økt trivsel, frivillighet og næringsaktivitet i det som er en annerledes tid som følge av pandemien.

 

Sommeren 2020 skapte vi, i fellesskap, 200 flotte og unike opplevelser for unge og eldre. Vi sørget for at lokalsamfunn, reiseliv og næringsliv ble stimulert gjennom særlige igangsatte tiltak i hele den vakre kommunen vår. På den måten trosset vi de dystre forutsetningene for en livlig sommer fylt med aktiviteter og fellesskap. 

Fjoråret ble en suksess takket være god dugnadsånd og et fellesskap utenom det vanlige. I år ønsker vi å gjenta suksessen i det som forventes å bli en krevende sluttfase av pandemien.