Søknadsskjema og avgifter Narvik kulturskolen

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Benytt søknadsskjema for kulturskolen
 

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Det gis 40 % søskenrabatt på undervisning i kulturskolen

Avgifter kultur 2020
Narvik kulturskole - avgifter 2020 Pris 2020 Økning i kr Økning i % Pr. semester
Gruppeundervisning 45 min/uke Kr. 2 730 Kr. 155 6 % Kr. 1 365
Instrumentalopplæring 25 min/uke Kr. 3 267 Kr. 185 6 % Kr. 1 633
Danseundervisning 1 t/uke Kr. 3 267 Kr. 185 6 % Kr. 1 633
Danseundervisning 1,25t/uke Kr. 3 468 Kr. 196 6 % Kr. 1 734
Danseundervisning 1,5 t/uke Kr. 3 673 Kr. 208 6 % Kr. 1 837
Danseundervisning 2 t/uke Kr. 4 206 Kr. 238 6 % Kr. 2 103
Danseundervisning 2,5 t/uke Kr. 4 530 Kr. 256 6 % Kr. 2 265
Danseundervisning 3 t/uke Kr. 5 176 Kr. 293 6 % Kr. 2 588
Danseundervisning 4 t/uke Kr. 6 017 Kr. 341 6 % Kr. 3 009
Instrumentleie Kr. 527 Kr. 30 6 % Kr. 264
Dirigent- og instruktørtjeneste pr. time
Barn og unges musikkforeninger Kr. 714,- pr. time Kr. 22 3,1%