Søknadsskjema og avgifter Narvik kulturskolen

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Benytt søknadsskjema for kulturskolen
 

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Det gis 40 % søskenrabatt på undervisning i kulturskolen

Avgifter kultur 2019
Narvik kulturskole - avgifter 2019 Pris 2019 Økning i kr Økning i % Pr. semester
Gruppeundervisning 45 min/uke Kr. 2 575 Kr. 70 2,8% Kr. 1 288
Instrumentalopplæring 25 min/uke Kr. 3 082 Kr. 84 2,8% Kr. 1 541
Danseundervisning 1 t/uke Kr. 3 082 Kr. 84 2,8% Kr. 1 541
Danseundervisning 1,25t/uke Kr. 3 272 Kr. 89 2,8% Kr. 1 636
Danseundervisning 1,5 t/uke Kr. 3 465 Kr. 94 2,8% Kr. 1 733
Danseundervisning 2 t/uke Kr. 3 968 Kr. 108 2,8% Kr. 1 984
Danseundervisning 2,5 t/uke Kr. 4 273 Kr. 116 2,8% Kr. 2 137
Danseundervisning 3 t/uke Kr. 4 883 Kr. 133 2,8% Kr. 2 442
Danseundervisning 4 t/uke Kr. 5 677 Kr. 155 2,8% Kr. 2 838
Instrumentleie Kr. 498 Kr. 14 2,8% Kr. 249
Dirigent- og instruktørtjeneste pr. time
Barn og unges musikkforeninger Kr. 287,- pr. time 2,8 %