Ensemble Oscar

"Ensemble Oscar" er distriktsmusikergruppa i Ofoten der musikerne virker som kulturbærere på sine instrumenter, både som utøvere og lærere. Ensemblet lever naturlig i spenningen mellom tradisjon og det moderne. Det er et mål for gruppen å være nyskapende samtidig som en forvalter en kulturarv med både folkemusikk og den klassiske kunstmusikken.

Ensemblet har et rikholdig program med musikk til de fleste anledninger. Kontakt skolens administrasjon for engasjement av «Ensemble Oscar» eller ved ønske om å engasjere enkelte musikere til utøvende tjenester.

Distriktsmusikerordningen er organisert under Narvik kulturskole.

Musikerne benyttes i hovedsak til skolekonsertproduksjoner, barnehageturnéer og kulturskolens egne produksjoner i regionen.

Utøvende musikertjenester - Narvik kommune

Distriktsmusikerne i Ofoten  arbeider både som profesjonelt utøvende musikere, lærere i kulturskolen og instruktører for kor og korps. Når musikerne opptrer samlet som et ensemble er det klingenede navnet Ensemble Oscar.

Distriktsmusikerne i Ofoten ligger administrativt  under Narvik kulturskole.

Tjenester til private arrangement, lukkede tilstelninger og til næringslivet:
Musikerne gir konserttilbud til bedrifter, lag og foreninger eller i private arrangement

  • konferanser, jubileer, arrangement
  • bryllup, konfirmasjon mv.

Pris avtales i det enkelte tilfelle. Benytt søknadsskjemaet, se lenke nederst i tjenestebeskrivelsen. Søknadsfrist: Minimum 1 mnd. før arrangementsdato.

Tjenester til åpne arrangement og frivillige lag/foreninger

1. Korte musikkinnslag
    Musikerne kan medvirke med musikkinnslag ved forskjellige arrangementer. Musikerne har til enhver tid
    et repertoar innøvd, som kan brukes til oppdrag av denne art.

2. Egne avdelinger under felles konserter
    Hvert 1/2-år tilbyr distriktsmusikerne et program til lokale arrangører og samarbeidsparter. Programmet har 
    ca. 45 minutters varighet. Det kan stå alene, eller inngå som egen avdeling i en felles konsert. Andre
    tjenester kan avtales særskilt.

3. Solist - og assistanstjeneseter/akkompagnatør og repetitørtjenester/andre tjenester
    Musikerne kan assistere eller være solister ved konserter, musikaler, operaer m.v. Så langt det er ledig
    kapasitet, tilbyr kulturskolen også akkompagnatør- og repetitørtjenester.

Ensemble Oscar - utøvende tjeneste
Ensemble Oscar - utøvende tjeneste
Musikalsk innslag Kostnader
Konsertinnslag inntil 45 minutter Kr. 3 600,-
Større engasjement etter nærmere avtale
Solist- , assistanse- og akkompagnement - tjenester Kr. 369,- pr. time pr. musiker.
Det beregnes minimum 3 timer podietid ved konserter
Avgifter/gebyrer ved: Konserter eller konsertarrangement, solist-tjenester og assistanse- eller akkompagnement-tjenester fra distriktsmusikerne

Krav til dokumentasjon

Det søkes på fastsatt søknadsskjema, se lenke til skjema under.

Søknadsskjema

Søknadsskjema, utøvende tjenester (PDF, 2 MB)

Søknadsfrist 

For å komme med i musikernes 1/2-årsplan som gjelder store arrangement:
For høsthalvåret må det søkes innen 15. juni. For vårhalvåret må det søkes innen 15. desember året før.

Til innslag på møter, konferanser, private arrangement m.v. kan det søkes hele året, senest 1 mnd. før arrangementet skal avvikles.

Behandlingstid

1/2-årsplan utarbeides ut fra innkomne søknader, og deretter avgjøres søknader fortløpende av produsent i samråd med de utøvende musikerne.

Kvalitetsmål

For hvert enkelt oppdrag avtales tjenestens omfang ved inngåelse av skriftlig kontrakt.

Klageadgang

Klageinstans: Kulturskolerektor. Jfr. Forvaltningsloven kap.VI §28-§36 Klagefrist: 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

Kontakt informasjon

Narvik kulturskole, postboks 64, 8501 Narvik

Besøksadresse: Narvik rådhus, Kongens gt. 45, 1. etg.
Kulturskolerektor: Lars Kristian Jakobsen, telefon 917 67 327.