Kulturprisen 2021 - send inn ditt forslag

 Narvik kommune skal dele ut kulturprisen for 2021 - og vi ønsker forslag til mottakere!

Frist for å sende inn forslag var søndag 21. november. 

Fristen har gått ut.

Kommunens kulturpris skal være en honnør og støtte til personer, lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har lagt ned et særlig betydningsfullt arbeide for og innen kulturlivet i Narvik.

Vi ønsker forslag til kandidater fra hele Narvik kommune.

Forslag til kandidater må sendes Narvik kommune innen søndag 21. november 2021.

Legg merke til at forslagene må være oss i hende innen fristen, så hvis du sender inn forslag sent i posten er det ikke sikkert det kommer frem i tide!

Opptak av utdelingen av kulturprisen 2020:


Tidligere mottakere av kulturprisen:

  • 2020 Rita Nøstdahl
  • 2019 Narvik Jazzklubb
  • 2018 Groms plass
  • 2017 Lars Slettjord
  • 2016 Einar Haavik
  • 2015 Norsk forbund for Utviklingshemmede, avd. Narvik
  • 2014 Torbjørn Dåbach
  • 2013 Jan B. Øyen, Willy Andreassen, Hans Mikalsen, Arne Torgersen og Per Ole Simonsen i Trekkspillkvartetten. 
  • 2012 ble prisvinneren Narvik Ishockeyklubb.