Utvikling av Narvik kulturkvartal

 I samarbeid med Narvik kulturhus og Folkets Hus Narvik, igangsetter Narvik kommune et forprosjekt for utvikling av et kulturkvartal med utgangspunkt i Narvik kulturhus. 

Målet er å samle større deler av kulturlivet, skape mer samhandling, bidra til et attraktivt og levende bysentrum, samt tilrettelegge for flere kulturarbeidsplasser i regionen.

Tidsperspektivet er langt. Gjennom arbeidet skal det utredes og planlegges for kulturutvikling og vekst de neste 50 årene.

- Allerede i dag er det mellom 20 og 30 kulturarbeidsplasser i lokalene til Folkets Hus, og lokalene legger til rette for enda flere. Kultur er viktig næring i Narvik, uttaler Futurum.

Arbeidsgruppen ønsker aktiv medvirkning fra brukere, interessegrupper og befolkningen for øvrig, og det jobbes nå med å sikre størst mulig engasjement for dette viktige og fremtidsrettede prosjektet.

- Dette er et virkelig Folkets Hus. Det ble bygd og finansiert av pengene til arbeidsfolk i Narvik. Folkets Hus, i senere år Narvik kulturhus, har betydd mye for kulturlivet i hele regionen i en generasjon. Håpet er at det skal bety like mye for generasjonene som kommer etter oss, sier Bjørnar Mikkelborg, daglig leder.

- Forprosjektet er kun første steg i utredningen. Det er mye som skal kartlegges og vurderes, fra behov, krav, byggteknisk tilstand og mer, sier Gaute Skoglund, prosjektleder for Narvik kommune og rådgiver kultur.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Narvik kommune og Narvik kulturhus vil bygge videre på arbeidet fra et tidligere bredt sammensatt politisk og administrativt utvalg. 

Hele kulturhuskvartalet skal gjennomgås for å finne frem til de mest optimale løsningene innenfor eksisterende bygningsmasse, men også alternative muligheter gjennom påbygg eller større bygningsendringer vil bli vurdert.

Pressemelding datert 9. juni 2020.