Utleie av innendørs idrettsanlegg til trening - Narvik kommune

Lag og foreninger, barnehager, skoler og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.  Skriftlig søknad stiles til Eiendomsforvaltningen.

Utleieperiode er normalt fra skolestart til skoleferien starter, nøyaktige datoer fastsettes fra år til år i samsvar med skoleruta.

Lag, foreninger og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. 
Søknadsfrist for kommende sesong 2019/2020 er 14. mai 2019.

Benytt søknadsskjemaet 

Søknad om leie av innendørs idrettsanlegg og lokaler til trening og kulturformål - sesongen høst 2019 / vår 2020

Brukermøte

Det vil bli avholdt brukermøte med en representanter fra lag og foreninger, Idrettsrådet og Narvik kommune før tildelingen skjer.

Leieprisen fastsettes til en hver tid av Narvik Bystyre. Leien blir beregnet ut i fra det som er skrevet på kontrakten. Det er derfor viktig at opplysningene som står på kontrakten er korrekte. (NB! Kontroller at start- og sluttdatoen for leieforholdet er korrekt.)

Leietakere skal gi beskjed til anleggets vaktmester/driftsansvarlige om hvem som er ansvarlig leder/trener. Treningen må avsluttes i god tid til neste lag skal begynne sin trening. Leietakere må følge de instrukser som gjelder for bruk av det enkelte anlegg.

Når en treningstime/treningstimer skal opphøre, må skriftlig melding snarest sendes til byggforvaltningen. Melding om opphør av treningstid bør helst sendes i forkant, slik at fakturering kan gjøres korrekt. På denne måten vil også andre lag som har behov for timen kunne ta den raskt i bruk. Inntil skriftlig melding er registrert mottatt, må lag og foreninger betale leie for kontraktfestet treningstid.

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema, se vedlegg.

Leiekontrakt 

Det skal inngås skriftlig kontrakt angående leieperiode, treningstid og treningsarealer. Gyldig kontrakt skal være undertegnet i to eksemplarer av leietaker og utleier.

Eiendomsforvaltningen gir nærmere opplysninger om retten til å klage på fordelinga av treningstid.

Søknad sendes

E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Postadresse:
Eiendomsforvaltningen  
Narvik kommune
Postboks 64,
8501 Narvik

Informasjon, saksbehandling, kontrakter og faktura

Besøksadresse: Eiendomsforvaltning, Narvik rådhus, 1. et. Tlf. 916 76 230,
E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Utleiepriser? Kontakt Eiendomsforvaltningen, Kathrine McAllister telefon: 916 76 230

Eiendomsforvaltningen