Idretts- og friluftslivsanlegg i Narvik

Narvik kommune reviderer årlig Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse, som er bestemmende for kommunens engasjement innenfor arbeidet med tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet.

Utleie for arrangement til lag, foreninger, barnehager, skoler og andre arrangører.

Kommunedelplanen er et nyttig verktøy for sikring av områder og utbygging av anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen skal blant annet danne grunnlag for prioritering og er en forutsetning for tildeling av tilskudd fra ulike ordninger. Eks. spillemidler, fylkeskommunale midler, Sildvikmidler, kommunale midler med flere.

Planens hovedmål:
Narvik kommune skal bidra til god helse og trivsel ved at alle innbyggerne i dagliglivet får mulighet til allsidig fysisk aktivitet og naturopplevelser ut fra egne forutsetninger og behov.

Narvik Idrettsråd

Narvik Idrettsråd er idrettens paraplyorganisasjon og har en viktig funksjon som kommunens samarbeidspart og rådgiver.

Idrett

I kommunen finnes mange private og kommunale idrettsanlegg som sammen utgjør grunnlaget for et allsidig og bredt tilbud i regi av idrettsorganisasjonene:

 • Alpinanleggene i Narvikfjellet
 • Ankenes Alpinanlegg
 • Kobberstadløypa i Narvikfjellet
 • Skiløype på Ankenesfjellet
 • Narvik Stadion for fotball og friidrett
 • Narvikhallen med kunstgressbaner for fotball
 • Tennishallen på Jaklamyra i Narvik
 • Nordkraft Arena ishall
 • Golfparken i Skjomen
 • Gressbanen i Bjerkvik
 • Skianlegg for langrenn og skiskyting i Bjerkvik
 • Bjerkvikhallen
 • Svømmehallen i Bjerkvik
 • Ankeneshallen
 • Idrettens Hus i Narvik med  atletikksal og idrettshaller for håndball, basket m.v.
 • (svømmehallen er stengt)
 • Alleen basseng 
 • Turnhallen på Framnes i Narvik
 • Skøytebanen på Fagernes.
 • Rideanlegg i Skjomen
 • Innendørs og utendørs skyteanlegg i Bjerkvik og i Narvik.

I tillegg kommer anlegg for friluftsliv, en rekke nærmiljøanlegg i hele kommunen og saler på skolene som benyttes til trening.

Nordkraft Arena stod ferdig november 2010, anlegget er både ishall, flerbrukshall og en storstue som gir nye muligheter for arrangementer i byen vår.

Narvik har mange tilbud innen fysisk aktivitet, byens treningssentre og Narvik Bowling supplerer idrettsanleggene og bidrar til et enda bredere tilbud.

Friluftsliv

Kommunens arealpolitikk er avgjørende for å sikre at innbyggernes muligheter for friluftsliv ikke forringes.
Blant de største regulerte friområdene i Narvik er:

 • Langstranda friområde
 • Tøttadalen friluftsområde
 • Framneslia friområde
 • Rallarvegen

Viktige aktører i arbeidet for å tilrettelegge for naturopplevelse og friluftsliv er Narvik og omegn Turistforening, Narvik og omegn Jeger- og fiskerforening, Statskog, grunneierlag i kommunen og Ofoten Friluftsråd.

Barn og unge i Narvik skal i sin hverdag ha tilgang til trafikksikre, naturpregede uteområder som stimulerer til kreativ og utviklende lek. Skolenes og barnehagenes uteområder er svært viktige arenaer for barns fysiske aktivitet i hverdagen.