Drone til lek og hobby

Dette er kun fem hovedregler for hobbybruk av drone. Hele regelverket finner du her, og husk på at det finnes egne regler for profesjonell bruk av drone. Du som dronepilot er selv ansvarlig for å sette deg inn i reglene som gjelder for deg og området du befinner deg i. Skal du ta bilder/video med dronen? Da må du følge personvernreglene.

Fem hovedregler

 1. Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. 
   
 2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. 
   
 3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
   
 4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. 
   
 5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

For mer informasjon se: Dronelek på luftfartstilsynet.no

Reglene er også tilgjengelig på nynorsk, engelsk, tysk, spansk, italiensk, japansk, kinesisk  og fransk finner du på Droneplakaten på flere språk