Utlånsreglement for Narvik bibliotek

Låneregler og betingelser ved biblioteket

Utlån er gratis, men det må betales purregebyr for bøker som ikke leveres inn i rett tid.

Lånetiden er som hovedregel 4 uker. Du kan reservere bøker og du kan normalt låne så mange bøker du ønsker.

Biblioteket kan også fjernlåne bøker vi selv ikke har fra andre bibliotek. Hvis du er student eller elev på utkikk etter pensumlitteratur anbefaler vi deg å kontakte ditt eget skolebibliotek først.

Purregebyr kan enkelt betales på nett ved å logge seg inn i MappaMi. Tjenesten ligger under mine sider og støtter de vanligste bankkortene, samt Vipps og Mobilepay.

Ødelagte media må erstattes. Ved utsending av faktura fra biblioteket må det betales fakturagebyr.

Alle over 5 år kan få lånekort mot å framvise legitimasjon. Lånere mellom 5 og 15 år må ha underskrift fra foresatte. 

Lånekortet må alltid medbringes når man skal låne bøker eller annet materiale. Adresseforandring må meldes til biblioteket.  

  • Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet. Tap eller tyveri må meldes til biblioteket. 
  • Utlån er gratis, men det må betales gebyr for bøker som ikke leveres i rett tid. Alle kan låne så mange bøker de ønsker, men biblioteket har rett til å gjøre unntak fra denne regelen. Lånetiden er som hovedregel 4 uker. 
  • Låner kan få reservert materiell som er utlånt. Dette er også gratis. 
  • Dersom biblioteket ikke har den litteraturen som låneren ønsker, kan dette lånes inn fra andre bibliotek (fjernlån). Ved fjernlån gjelder eierbibliotekenes regler for bruk av materialet.  
  • Låneren plikter å erstatte tapt, skadet og ikke tilbakelevert materiell etter de satser som til enhver tid gjelder. Ansvaret gjelder tilsvarende for foresatte etter underskrift som nevnt i pkt. 1. 
  • Lånere som ikke retter seg etter reglementets bestemmelser kan nektes lånerett for et tidsrom som biblioteket fastsetter. 
  • Bibliotekets personale har taushetsplikt med hensyn til hva den enkelte låner spør om eller låner. Når utlånt materiell leveres, blir all forbindelse brutt mellom låner og materiell.
  • Satser for gebyr og erstatning fastsettes i de årlige budsjettvedtakene av Narvik  bystyre.

 
Purregebyr for bøker og annet som ikke leveres i rett tid:

                 1. varsel                2. varsel                   3. varsel
Barn:         kr.25,-                  kr. 47,-                     kr. 93,-       
   
Voksne:    kr. 52,-                   kr. 100,-                     kr. 181,-

Erstatning for bøker og annet som ikke leveres eller ødelegges:
kr. 234,- pr. barnebok
kr. 579,- pr. voksenbok
I tillegg kommer et fakturagebyr på kr. 100,-


Nytt lånekort:       kr. 30,-
 

Låneren forplikter seg til å overholde bibliotekets reglement.