Ordensreglement

NARVIK BIBLIOTEK - ORDENSREGLER

 

Narvik bibliotek skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge. Vi forventer at alle som besøker bygget tar hensyn til andre besøkende og til de ansatte.

 

Besøkende må rette seg etter Narvik biblioteks ordensregler. Vurderinger om regelverket er overholdt gjøres skjønnsmessig av de ansatte ved biblioteket.

 

Ved overtredelser av ordensreglementet vil de ansatte i første omgang informere om ordensreglene og hvordan de best kan overholdes. Dersom man ikke retter seg etter anmodningen kan man bli bortvist fra biblioteket.

 

Bortvisning gjelder normalt resten av dagen og er et midlertidig tiltak. Grove og gjentatte brudd på ordensreglene kan medføre utvisning for lengre perioder. Lovbrudd vil politianmeldes.

 

Ordensregler

Mobiltelefon eller pc med lyd bør brukes der det ikke er til sjenanse for andre.

Biblioteket er et offentlig sted, så vær forsiktig ved private samtaler eller håndtering av sensitiv informasjon. Logg av bibliotekets pc når du er ferdig.

Det er lov å gjøre gruppearbeid, føre samtaler med hverandre og ha det trivelig, men unngå roping og hyling eller annen bruk av høy stemme som er til plage for andre besøkende. Dette gjelder spesielt oppe i 2. etasje der det ofte sitter folk og jobber.

Barn under 10 år holdes under oppsyn av voksne når de er på besøk på biblioteket.

Vær vennlig å rydd etter deg og bruk søppelkassene til søppel. Bøker som er tatt ut av hyllene kan gjerne legges i stabel på bord eller oppå hyllene, så setter personalet disse på rett plass.

Det er lov å medbringe mat og drikke i deler av biblioteket. Det er skiltet i de områdene der mat og drikke er forbudt, for eksempel ved bibliotekets datamaskiner.

Glass og porselen fra kaféen skal ikke tas med i 2. etasje, så be om pappbeger og papptallerken hvis du skal sitte oppe og jobbe. Rydd opp etter deg når du har spist.

Førerhund er tillatt på Narvik bibliotek. Andre dyr har ikke adgang. Ta med ID-kort eller annen skriftlig dokumentasjon for å unngå misforståelser.

Bruk av sykkel, rullebrett eller rulleskøyter er ikke tillatt inne i biblioteket. Sykler parkeres på sykkelparkeringen ute og ikke mot fasadevinduene.

Bruk av isbrodder eller piggsko er ikke tillatt i biblioteket. Det står en benk utenfor og en stol rett innenfor inngangen til bruk for avkledning av brodder eller piggsko. Posetrekk er satt fram og kan trekkes over sokkene.

Personer som er til sjenanse på grunn av støy, lukt, sjikanerende oppførsel eller annen upassende oppførsel kan vises bort fra biblioteket av de ansatte. Bortvisning gjelder normalt resten av dagen.

Personer som er tydelig påvirket av rusmidler vil vises bort fra biblioteket.

Personer som kjøper eller selger rusmidler vil vises bort fra biblioteket og politianmeldes. Utestengning for en lengre tidsperiode vil vurderes og behandles i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

Tyveri og hærverk vil bli politianmeldt og utestengning for en lengre tidsperiode vil vurderes og behandles i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. I alvorlige tilfeller vil besøksforbud begjæres etter straffeprosesslovens §222a.

Ved alvorlige lovbrudd, slik som trusler eller vold, vil forholdet politianmeldes og besøksforbud begjæres etter straffeprosesslovens §222a