Slik feiret vi 17. mai 2023

Progframmet for 17. mai 2023.

Har du et arrangement du ønsker å melde inn i det offisielle programmet for Narvik kommune, ta kontakt her:

Kontakt 17. mai-komitéen

Vi ønsker at arrangementer på 17. mai meldes inn til komitéen tidligst mulig, slik at vi får disse med i hovedprogrammet.

Hovedprogrammet publiseres her på Narvik kommunes hjemmesider og i avisen Fremover.

 Programmet fordelt på bygder og bydeler

Sentrum  Ankenes  Ballangen 

 Beisfjord  Bjerkvik  Håkvik 

 Kjeldebotn  Kjøpsvik  Skjomen   Trældal

 

Togrute Sentrum (JPG, 84 kB)    Oppstilling Barnetog  (PDF, 8 kB)  Oppstilling Borgertog  (PDF, 10 kB)

 

Sentrum

04.30 Russen vekker byen

07.45 Flaggheising foran rådhuset

Rådhuset 

Sang: “Fold deg ut” 

Torvhalltaket 

Parkhalltaket 

Deltar: 6. Narvik Speidergruppe

08.00 – 09.00 Korpsmusikk gjennom byens gater

08.30 Bekransning av minnebautaen i Kirkeparken

Appell ved Benjamin Furnesdal og Benny Andreassen Svenning 6.Narvik Speidergruppe og Ragne Johnsen Megård, Narvik kommune
Sang: "Gud signe vårt dyre fedreland" og "Ja vi elsker".

Narvik Skolekorps og 6. Narvik Speidergruppe deltar

09.00 Bekransning av minnebautaen på Veteranplassen.

Appell ved: John Petter Bachke, NVIO
Jernbanens Musikkorps og 6.Narvik Speidergruppe.deltar
Sang: "Ja vi elsker" og "Gud signe vårt dyre fedreland".  

09.00 Bekransning av monumentet P/S Norge-P/S Eidsvold i Valhallaparken.

Appell ved: Michelle Opshaug, Prosjektleder Narviksenteret
Sang: ”Den norske sjømann" og "Ja, vi elsker" 
LKAB Musikkorps og 6. Narvik Speidergruppe deltar.

09.30 Bekransning av minnebauta på Kirkegården

Appell ved: Ole Tobias Olsen, NVIO
Sang "Ja, vi elsker" og "Fagert er landet"
6. Narvik speidergruppe og Jernbanens Musikkorps deltar.

09.30 Bekransning av Trinigon

Appell ved Azim Mohammad Besharat , Afgansk flyktning
Fanfare ved LKAB Musikkorps. 
Sang: "Ja, vi elsker"
LKAB musikkorps og 6.Narvik Speidergruppe deltar.

10.00 Gudstjeneste Narvik kirke

17. mai-koret deltar

11.00 17. mai-koret punktkonsert

Furumoen sykehjem

11.00 Barnetoget Oppstilling

I skolegården på Frydenlund skole

11.00 -14.00 Kafe på menighetshuset

Narvik kirkelige fellesråd

11.15 Barnetoget avmarsj

Fra Frydenlund Skole
Fast togrute

Tale for dagen på festplassen:
Emma-Sofie Olafsen og Madelein Framvik Arntzen, Ungdomsrådet
17. mai-koret deltar
Korps deltar
Russen deltar (gående)

12.00 - 15.00 Kafe på Idrettens hus

Åpent for alle

14.00- 16.00 Kino

Kl. 14:00         Ankeret:  Kutoppen - På sporet

Kl. 14:30         Mea: Folk og røvere i Kardemomme by.
 

Aurora kino Narvik viser gratis film for alle barn.
Gratisbillett må hentes ut i kinokiosken, åpent fra kl. 13:00

16.45 Oppstilling Borgertog Frydenlund Skole

17.00 Borgertog avmarsj fra Frydenlund Skole

Fast togrute
Tale for dagen ved festplassen (Haikjeften) : Ordfører
17. mai-koret deltar
Korps deltar

Ca 1815 Russetog avmarsj Studiested Frydenlund

Russens bilkortesje

Fra Studiested Frydenlund-Brugata-Kongensgate-Haikjeften (festplassen)-Parkering i Verkstedbakken

 

Ankenes

10.30 Korps defilerer fra Ankeneshallen til Ankenes torg med flaggborg via Ankenes kirke

Ankenes skolekorps defilerer:
Fra Ankeneshallen til Ankenes torg med flaggborg via Ankenes kirke

10.50 Bekransning av minnebauta.

Sang: Gud Signe vårt dyre (2 vers) etter
bekransning av minnebauta.

Vi marsjerer til paviljongen

11.00 Ankenes paviljong: Taler og korpset spiller

Fagert er landet (2 vers),
Hovedtaler: Rune Østergren
Ungdommens tale: Michal Santi Pettersen
Vi spiller Ja vi elsker (2 vers)

11.00 Kafe i Ankeneshallen åpner

11.20 Barnetog fra Ankenestorg til Ankeneshallen

Rute: Ankenes torg til Ankenes kirke - Åsveien - 
Ankeneshallen –  Korpset spiller i Ankeneshallen

12.10 17. mai-konsert Ankenes skolekorps ved ABS

 

Ballangen

10.00 Kransenedleggelse og minneord på kirkegården for falne i strid.

Speiderne, HV-16, mannskoret, Ballangen musikkforening (BMF)
og varaordfører deltar.

11.00 Gudstjeneste Ballangen kirke

12.00 Barne-og folketog med avgang fra kirken/BSA.

Ballangen og Kjøpsvik musikkforening spiller.

12.30 Kafe på Flerbrukshallen åpner.

Salg av kaffe, kaker, snitter, is, brus og pølser.
Loddsalg med mange flotte premier.
Tar både kontant betaling og Vipps.

Fra ca kl 13.00 Arrangementet i Flerbrukshallen


• Toget ankommer hallen ca. kl.13.00.
• Ca. kl.13.00; siden korpset må videre med en gang, spiller de med
en gang toget har ankommet hallen – og skolekoret synger med.
• Kafè; Tre salgsboder inne i hallen.
• Loddsalg: Ca. 50 flotte premier. Loddselgere kommer rundt til bordene.
• Fra kl.13.00 er det leker for barna utenfor hallen.
• Underholdning fra scenen;
ͳ Kl.13.30: Sang fra kulturskoleelever.
ͳ Kl.14.00: Sang fra barnekoret fra Ballangen skole,
tale for dagen v/jenter fra 8.klasse og sang.
• Trekking av loddsalg ca. 14.30.
• Slutt kl.15.00.

 

Beisfjord

10.00-12.00 Kafe på Beisfjord skole

Kafeen er åpen på skolen fra klokken 10-12 og åpner igjen etter toget og talen ved skolen. Stenger kl 15

12.30 Toget går fra Fjordhuset

Det blir spilling og kransnedleggelse ved bautaen i skolekrysset.

ca 13.15 Tale for dagen

Ved skolen rett etter toget.

 

Bjerkvik

08.00 Flaggheising

11.00 Gudstjeneste i Bjerkvik kirke

12.00 Sang og tale for dagen i skolegården

12.30 Avgang 17. maitog fra skolegården

Togrute: Skolen – Ellas Minne – Kransenedleggelse ved Markussonbautaen - Bjerkvik kirke.

Togorden: Flaggborgen – 17.mai komiteen – LKAB Musikkorps – Barnehagene – 1.-7.
klasse – Borgere.
 

14.00 Taler og kransenedleggelser ved den franske og sivile bautaen

15.00 Leker for barna i Bjerkvikhallen

12.30 Kafe i Bjerkvikhallen

Kafeen i Bjerkvikhallen er åpen fra 12.30 til 16.00.

 

Håkvik

08.00 Flaggheising

09.00 Bekransning Grindjord( Fornes)

10.00 Bekransning Kirkegården

11.00-15.15 Kafe Håkvik Skole

13.30 Skolegården Håkvik Tale

Ankenes skolekorps spiller Gammel Jegermarsj før talen. “Ja vi elsker”  spilles etter talen.

ca  13.45 Barnetog i Håkvik.

 

Kjeldebotn

ca kl. 10.00 Skolen punktspilling med Kjeldebotn Musikkforening 

ca kl. 10.20 Solbakken punktspilling med Kjeldebotn Musikkforening 

ca kl. 11.00 Kvitforsen punktspilling med Kjeldebotn Musikkforening 

ca kl. 11.30 Byggefeltet punktspilling med Kjeldebotn Musikkforening 

ca kl. 12.00 Kjelde punktspilling med Kjeldebotn Musikkforening 

12.00 – 16.00 Kafe Samfunnshuset 

Salg av kaffe, kaker, rundstykker, is, brus og pølser
Leker, lotteri for store og små.

ca kl. 12.20 Vargfjorden punktspilling med Kjeldebotn Musikkforening 

ca kl. 12.40 Skolen punktspilling med Kjeldebotn Musikkforening 

13.00 Gudstjeneste Kjeldebotn kirke

Arrangement Samfunnshuset

KMF spiller minikonsert i Samfunnshuset
Tale for dagen: Timme Ellingjord
KMF avslutter med Nasjonalsangen
Arrangører: Bygdekvinnelaget og KMF

 

Kjøpsvik

Kl 10-16 Kafe i Stetindhallen

Kl 11:00 Gudstjeneste

Kl 12:00 Barneleker

I og ved Stetindhallen

Kl 13:00 Tale for dagen og underholdning

Kl 14:00 Folketog fra Stetindhallen

ca 15.00 Barnekino i Stetindhallen etter toget.

 

Skjomen

08.00 Flaggheising ved kirken og samfunnshuset

11.00 Kafe på samfunnshuset

Salg av is og pølser - Leker -
Loddsalg - Kaffespleis 30,- pr voksen - Alle tar med noe å
spise - Vipps og kontanter

13.30 Oppstilling 17. mai-tog fra samfunnshuset

Vi går i tog sammen med Jernbanens Musikkorps
17.mai tale
Kransenedleggelse
Vi avslutter med å synge “Ja,vi elsker”.

Trældal

1130 - 15-00 Kafe Trældal Samfunnshus

Program

1130 Dørene åpnes
13.00 Barneleker
14.30 Loddtrekning

Gratis inngang, Salg av pølser, is og brus
( Straumsnes Vel ønsker at alle tar med seg en kake og ei kanne kaffe og et stort smil på feiringen)