Slik feiret vi 17. mai 2021

De nasjonale smitteverntiltakene la begrensninger på feiringen av 17. mai også i år.

Men nasjonaldagen skal selvsagt feires!

Det vil blant annet foregå flere bekransninger på monumenter, bautaer og minnesteder i hele Narvik kommune. På grunn av smittevern-hensyn bes publikum om å ikke samles i større mengder. 

Både hovedtalen og russetalen vil også i år bli gjennomført digitalt. 17. mai komiteen oppfordrer til å se kortesjen fra eget hjem, eller steder hvor det ikke er samlet folkemengder. 

Ordfører taler

17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen.

Gratulerer med dagen!

Talen er også tilgjengelig på Youtube:

Publikum og arrangører oppfordres til å vise hensyn og til enhver tid forholde seg til gjeldende smittevernregler.

Har du et arrangement eller noe annet du ønsker inn i det offisielle programmet for 17. mai i Narvik kommune? Ta kontakt med 17. mai-komiteen så snart som mulig:

Dette er 17. mai-komiteen i 2021
 • Per Kristian Arntzen, komiteleder
 • Roger Bergersen
 • Wanja Dahl
 • Laila S. Jensen, representerer speiderne
 • Jan Klingenberg
 • Merete Bolstad, ansvarlig korps

Thomas Breivik er sekretær for 17. mai-komiteen.

Har du et arrangement du ønsker å melde inn i det offisielle programmet for Narvik kommune, ta kontakt her:

Kontakt 17. mai-komiteen

Deler av 17. mai-komiteen 2021. Per-Kristian Arntzen til venstre og Thomas Breivik til høyre. Jan Klingenberg og Laila Jensen deltar på video.  

Hva gjør 17. mai-komiteen?

Vi sørger for at flagg blir heist, at det er korpsmusikk i gatene og at det blir gjennomført bekransinger og minnesmarkeringer. Vi forsøker også å formidle hvor og til hvilket klokkeslett man skal stille opp til barne- og folketog, sørge for at korpsene er en stor del av togene og at det er underholdning og taler i forbindelse med disse. Vi støtter distrikts-komiteene i deres gjennomføring av dagen og vi ber værgudene om godt vær!

 

Narvik kommune følger de nasjonale føringene og anbefalingene for 17. mai-feiring. Det gjelder altså både for offentlige og for private arrangementer og sammenkomster.

Les mer om de nasjonale føringene på Helsenorge.no:

17. mai feiring . Helsenorge.no

Barnetog bør ikke gjennomføres

Hvis det er risiko for at barnetogene eller andre arrangementer fører til sammenstimling av mennesker, bør de avlyses.

Samlinger på tvers av kommunegrenser/bydeler

Der det er lov å avholde arrangementer bør man unngå samling på tvers av kommunegrenser eller bydeler, og det anbefales at arrangementer avholdes lokalt.

17. mai-tog er et arrangement

17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften. Dersom arrangementer frarådes eller er forbudt, gjelder det også 17-mai-tog, taler, leker, kransenedleggelser og lignende.

Korps

Der det ikke er lov å holde arrangementer vil korps likevel kunne spille for innbyggerne på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups.

Korpsøvelser i forkant av 17. mai må følge gjeldende nasjonale og lokale råd og regler.

Kontaktinformasjon 17. mai-komiteens korpsansvarlige:

 

Krav til gjennomføring av arrangement/private sammenkomster - pr. 14. mai

Dette er de gjeldende reglene pr. 14. mai. For til oppdatert informasjon se de nasjonale sidene Helsenorge.no

Råd for sammenkomster på privat sted

Råd for sammenkomster på offentlig sted 

Alle planlagte arrangementer anbefales avlyst.

17. mai-tog, annonserte taler, leker, kransenedleggelser og liknende er omfattet av reglene om arrangement.

Vipps gjerne en gave til korps og speidere som bidrar under årets feiring

 • Narvik skolekorps - vippsnummer: 72361
 • 6. Narvik Speidergruppe - vippsnummer: 605905
 • Ankenes skolekorps - vippsnummer: 100509
 • Jernbanemusikken - vippsnummer: 501473
 • NPC Musikkorps - vippsnummer: 86615
 • Ballangen musikkforening - vippsnummer: 519139
 • Kjeldebotn musikkforening - vippsnummer: 501452
 • LKAB Musikkorps - vippsnummer: 135624

Russens tale

Russepresidentene på Solhaugen, Oscarsborg og Frydenlunds taler 17. mai 2021.

 • Ida Ekløv, russepresident på Solhaugen
 • Emmeli Grønvold, russepresident på Frydenlund
 • Pernille Østnes, russepresident på Frydenlund
 • Maria Molund, russepresident på Oscarsborg

Ungdomsrådets tale

 

Narvik sentrum - direkte!

På Narvik kommunes Youtube-kanal kan du se en direkteoverføring fra sentrum av Narvik by:

Digitalt 17. mai tog - på Minecraft!

Vil du likevel gå i 17 mai tog i år – så starter det digitale 17 mai toget i Minecraft kl 07:00 på serveren til skogliv.no.  De fikk med seg konseptet til NRK super og tilbyr en server å møtes på for alle barn.  Barn deltar helt gratis. Se om du finner noen fra Narvik du kan henge med!

Husk å følge generelle nettvettregler for barn og ikke oppgi ditt virkelige navn eller personlige opplysninger på serveren.  Disse finner du på www.dubestemmer.no og hos www.datatilsynet.no

Her er lenken til barn i Narvik som vil lage online tog der de bor: 

Lag Minecraft-tog

Lenke til Facebook arrangement

Program 2021

Narvik sentrum

Narvik sentrum

07.45

Flaggheising og flaggsang ved 6.Narvik Speidergruppe foran Rådhuset, Kikindas plass og parkhalltaket.

17.05.2021 07:45

08.30

Bekransning av minnebautaen i Kirkeparken.

Appell: Stine Svenning, 6.Narvik Speidergruppe.

Appell: Tina Denstad.

Fanfare ved Vilja Madeleine Kalsnes.

Narvik Skolekorps spiller - AVLYST

17.05.2021 08:30

09.00

 • Bekransning av minnebautaen på Veteranplassen. 6. Narvik Speidergruppe deltar. Fanfare ved Vilja Madeleine Kalsnes
 • Bekransning av Trinigon. Appell: Per. Kr. Arntzen. 6.Narvik Speidergruppe deltar. Jernbanens Musikkorps. Fanfare ved Frank Andersen. 
17.05.2021 09:00

09.30

 • Bekransning av minnebautaen på Kirkegården. Fanfare ved Vilja Madeleine Kalsnes
 • Bekransning av monumentet P/S Norge-P/S Eidsvold i Valhallaparken. Appell: Oberstløytnant Rune Arntzen. 
  6. Narvik Speidergruppe deltar. Jernbanens Musikkorps. Fanfare ved Frank Andersen.
17.05.2021 09:30

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

10.30

Alleen 6 - Jernbanens Musikkorps.

17.05.2021 10:30

11.00

Gudstjeneste i Narvik kirke v/prest Trond Laksaa, kantor Ingjerd Grøm, solist Inge Rolland.

17.05.2021 11:00

11.30

Villa Solborg - Narvik skolekorps.

OBS - Jernbanens Musikkorps.

17.05.2021 11:30

11.50

Rådhuset - LKAB Musikkorps.

17.05.2021 11:50

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. 

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

12.30

Kortesje i byens gater med kjøretøyer fra US Car Club, Narvik Automobilselskap, MC-klubber, hobbykjøretøyer, Norsk folkehjelp, Røde kors, lag og foreninger m.fl. 

Arrangør: US Car Club i samarbeid med 17.mai- komiteen.

17.05.2021 12:30

13.00

Narvik sykehus - Narvik skolekorps.

Rådhuset - Jernbanens Musikkorps.

Furumoen sykehjem - LKAB Musikkorps.

17.05.2021 13:00

13.30

Kirkeparken - Narvik skolekorps.

17.05.2021 13:30

14.00

Det 4. hjørnet - Narvik skolekorps.

17.05.2021 14:00

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

 

Kjøpsvik

Kjøpsvik

Alle arrangement i Kjøpsvik avlyses

For å være føre var har Narvik kommune valgt å avlyse alle arrangementer og sammenkomster i Kjøpsvik de neste dagene. Det inkluderer 17. mai.

Årsaken er flere tilfeller av koronavirus.

Følgende avlyses:

 • All aktivitet for russen gjennom hele helgen og på 17. mai
 • Gudstjenesten i Kjøpsvik 17. mai
 • All korpsmusikk i Kjøpsvik
 • Innskrivingen av nye skoleelever som var planlagt 18. mai blir utsatt inntil videre. Rektor har orientert de aktuelle elevene og foresatte.
 • Det innføres besøksforbud på Kjøpsvik sykehjem frem til og med 18. mai.

Narvik kommune har etablert dialog med alle nærkontakter, og vi vil fortsette smittesporingen gjennom helgen. Vi vil også gjennomføre flere koronatester knyttet til nærkontakter.

Narvik kommune ber alle som har vært på følgende steder være oppmerksom på symptomer:

Oversikt steder og tidspunkter

For oversikt over smittestatus se koronanyheter:

Koronanyheter

17.05.2021 06:00

08.00

Flagget heises på servicekontoret (gamle rådhuset).

17.05.2021 08:00

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

11.00 - AVLYST

Avlyst.

NPC og Ballangen musikkforening spiller i sentrum og defilerer deretter til sykehjem/omsorgsboligene.

17.05.2021 11:00

12.00

 • Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!
 • AVLYST Gudstjeneste i Kjøpsvik kirke v/prest Erik Rørtveit, organist Rita Nøstdahl. Bekransning etter gudstjenesten.
17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

 

Ballangen

Ballangen

08.00

Flagget heises på servicebygget (gamle rådhuset).

17.05.2021 08:00

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

11.00

Gudstjeneste i Ballangen kirke v/prest Håvard Losvik, organist Gaute Skoglund, solist Kristin Solberg.

17.05.2021 10:00

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

 • I Ballangen spiller Ballangen musikkforening og NPC ved aldershjemmet. Korpset defilerer deretter fra kirkegården via sentrum til helsehuset.
   
17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

13.00

Bekransning på kirkegården. Ballangen musikkforening/NPC spiller.

17.05.2021 13:00

13.45

Ballangen aldershjem - Ballangen musikkforening/NPC spiller.

17.05.2021 13:45

14.15

Ballangen musikkforening/NPC spiller i sentrum av Ballangen.

17.05.2021 14:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

 

Beisfjord

Beisfjord

Direktesending på Beisfjords Facebook-side.

Av smittevernhensyn ønsker vi ikke at det kommer tilskuere til skolegården eller bautaen.

Stå gjerne på terrasser og i egen hage!

17.05.2021

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

11.30

Tale og bekransning av bautaen på Nesset. 6.klasse ved Beisfjord skole taler. 

En gruppe fra Narvik skolekorps spiller ved skolen.

Direktesending på Beisfjordsiden på Facebook.

17.05.2021 11:30

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

6.klasse ved Beisfjord skole er forsangere og oppforer alle i Beisfjord til å stemme i når denne synges.

17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. 

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

 

Bjerkvik

Bjerkvik

08.00

Flaggheising.

Flaggheising gjennomføres av Bjerkvik IF.

17.05.2021 08:00

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

10.30

Ellas minne - LKAB Musikkorps spiller.

17.05.2021 10:30

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

13.00

 • Gudstjeneste i Bjerkvik v/prest Fredrik Sletbakk, organist Tor Eirik Nergård, solist Marita Helen Olsen. Bekransning av fransk og sivil bauta etter gudstjenesten. Appell.
 • Bekransning av bauta for forfatter Markusson. Tidspunkt kommer.
17.05.2021 13:00

15.00

Årets russetale sendes. 

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

 

Skjomen

Skjomen

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. 

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

 

17.05.2021 15:00

 

Straumsnes

Straumsnes

07.00

Vekketog ved 7. klasse.

17.05.2021 07:00

08.00

Flaggheising.

17.05.2021 08:00

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. 

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

 

Håkvik

Håkvik

08.00

Flaggheising.

17.05.2021 08:00

09.00

Bekransning på Grindjord (Fornes) og Håkvik kirkegård. 7. klasse ved Håkvik skole. 

 

17.05.2021 09:00

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

13.30

Ankenes skolekorps marsjerer fra Grønnlia barnehage og rundt om i Håkvik, før de marsjerer tilbake til barnehagen.

17.05.2021 13:30

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

 

Kjeldebotn

Kjeldebotn

10.00

 • Ordfører taler
  17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

  Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 • Kjeldebotn Musikkforening spiller ved skolen.

17.05.2021 10:00

10.20

Kjeldebotn Musikkforening spiller ved Joker.

17.05.2021 10:20

10.45

Kjeldebotn Musikkforening spiller i Skavåsen boligfelt.

17.05.2021 10:45

11.20

Kjeldebotn Musikkforening spiller i Kjeldebotnmarka.

17.05.2021 11:20

11.50

Kjeldebotn Musikkforening spiller på Kjelde. 

17.05.2021 11:50

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

 • I Kjeldebotn spiller Kjeldebotn Musikkforening rundt om i bygda.
17.05.2021 12:00

12.15

 • Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes. Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.
 • Kjeldebotn Musikkforening spiller på Hamnesstrand. 
17.05.2021 12:15

13.00

Gudstjeneste i Kjeldebotn kirke v/prest Håvard, organist Gaute Skoglund, solist Kristin Solberg.

17.05.2021 13:00

14.00

Kjeldebotn Musikkforening spiller ved skolen.

17.05.2021 14:00

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

 

Ankenes

Ankenes

10.00

 • Ordfører taler
  17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.
 • Gudstjeneste i Ankenes Kirke v/prest Mariann S. Jensen, kantor Øyvind Bakken. Ankenes skolekorps deltar.

17.05.2021 10:00

10.30

Ankenes skolekorps defilerer fra eldreboligen ved fotballbanen. Korpset fortsetter så opp til Ankenes torg hvor det vil bli lagt blomster ved bautaen kl.10:45.

17.05.2021 10:30

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

17.05.2021 12:00

12.15

 • Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes. Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.
 • Ankenes skolekorps spiller foran ABS.

 

 

17.05.2021 12:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

 

Slik feiret vi 17. mai i fjor:

17. mai - 2020

Ankenes

10.00

 • Ordfører taler
  17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.
 • Gudstjeneste i Ankenes Kirke v/prest Mariann S. Jensen, kantor Øyvind Bakken. Ankenes skolekorps deltar.

17.05.2021 10:00

10.30

Ankenes skolekorps defilerer fra eldreboligen ved fotballbanen. Korpset fortsetter så opp til Ankenes torg hvor det vil bli lagt blomster ved bautaen kl.10:45.

17.05.2021 10:30

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

17.05.2021 12:00

12.15

 • Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes. Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.
 • Ankenes skolekorps spiller foran ABS.

 

 

17.05.2021 12:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

Ballangen

08.00

Flagget heises på servicebygget (gamle rådhuset).

17.05.2021 08:00

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

11.00

Gudstjeneste i Ballangen kirke v/prest Håvard Losvik, organist Gaute Skoglund, solist Kristin Solberg.

17.05.2021 10:00

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

 • I Ballangen spiller Ballangen musikkforening og NPC ved aldershjemmet. Korpset defilerer deretter fra kirkegården via sentrum til helsehuset.
   
17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

13.00

Bekransning på kirkegården. Ballangen musikkforening/NPC spiller.

17.05.2021 13:00

13.45

Ballangen aldershjem - Ballangen musikkforening/NPC spiller.

17.05.2021 13:45

14.15

Ballangen musikkforening/NPC spiller i sentrum av Ballangen.

17.05.2021 14:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

Beisfjord

Direktesending på Beisfjords Facebook-side.

Av smittevernhensyn ønsker vi ikke at det kommer tilskuere til skolegården eller bautaen.

Stå gjerne på terrasser og i egen hage!

17.05.2021

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

11.30

Tale og bekransning av bautaen på Nesset. 6.klasse ved Beisfjord skole taler. 

En gruppe fra Narvik skolekorps spiller ved skolen.

Direktesending på Beisfjordsiden på Facebook.

17.05.2021 11:30

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

6.klasse ved Beisfjord skole er forsangere og oppforer alle i Beisfjord til å stemme i når denne synges.

17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. 

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

Bjerkvik

08.00

Flaggheising.

Flaggheising gjennomføres av Bjerkvik IF.

17.05.2021 08:00

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

10.30

Ellas minne - LKAB Musikkorps spiller.

17.05.2021 10:30

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

13.00

 • Gudstjeneste i Bjerkvik v/prest Fredrik Sletbakk, organist Tor Eirik Nergård, solist Marita Helen Olsen. Bekransning av fransk og sivil bauta etter gudstjenesten. Appell.
 • Bekransning av bauta for forfatter Markusson. Tidspunkt kommer.
17.05.2021 13:00

15.00

Årets russetale sendes. 

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

Håkvik

08.00

Flaggheising.

17.05.2021 08:00

09.00

Bekransning på Grindjord (Fornes) og Håkvik kirkegård. 7. klasse ved Håkvik skole. 

 

17.05.2021 09:00

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

13.30

Ankenes skolekorps marsjerer fra Grønnlia barnehage og rundt om i Håkvik, før de marsjerer tilbake til barnehagen.

17.05.2021 13:30

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

Kjeldebotn

10.00

 • Ordfører taler
  17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

  Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 • Kjeldebotn Musikkforening spiller ved skolen.

17.05.2021 10:00

10.20

Kjeldebotn Musikkforening spiller ved Joker.

17.05.2021 10:20

10.45

Kjeldebotn Musikkforening spiller i Skavåsen boligfelt.

17.05.2021 10:45

11.20

Kjeldebotn Musikkforening spiller i Kjeldebotnmarka.

17.05.2021 11:20

11.50

Kjeldebotn Musikkforening spiller på Kjelde. 

17.05.2021 11:50

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

 • I Kjeldebotn spiller Kjeldebotn Musikkforening rundt om i bygda.
17.05.2021 12:00

12.15

 • Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes. Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.
 • Kjeldebotn Musikkforening spiller på Hamnesstrand. 
17.05.2021 12:15

13.00

Gudstjeneste i Kjeldebotn kirke v/prest Håvard, organist Gaute Skoglund, solist Kristin Solberg.

17.05.2021 13:00

14.00

Kjeldebotn Musikkforening spiller ved skolen.

17.05.2021 14:00

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

Kjøpsvik

Alle arrangement i Kjøpsvik avlyses

For å være føre var har Narvik kommune valgt å avlyse alle arrangementer og sammenkomster i Kjøpsvik de neste dagene. Det inkluderer 17. mai.

Årsaken er flere tilfeller av koronavirus.

Følgende avlyses:

 • All aktivitet for russen gjennom hele helgen og på 17. mai
 • Gudstjenesten i Kjøpsvik 17. mai
 • All korpsmusikk i Kjøpsvik
 • Innskrivingen av nye skoleelever som var planlagt 18. mai blir utsatt inntil videre. Rektor har orientert de aktuelle elevene og foresatte.
 • Det innføres besøksforbud på Kjøpsvik sykehjem frem til og med 18. mai.

Narvik kommune har etablert dialog med alle nærkontakter, og vi vil fortsette smittesporingen gjennom helgen. Vi vil også gjennomføre flere koronatester knyttet til nærkontakter.

Narvik kommune ber alle som har vært på følgende steder være oppmerksom på symptomer:

Oversikt steder og tidspunkter

For oversikt over smittestatus se koronanyheter:

Koronanyheter

17.05.2021 06:00

08.00

Flagget heises på servicekontoret (gamle rådhuset).

17.05.2021 08:00

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

11.00 - AVLYST

Avlyst.

NPC og Ballangen musikkforening spiller i sentrum og defilerer deretter til sykehjem/omsorgsboligene.

17.05.2021 11:00

12.00

 • Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!
 • AVLYST Gudstjeneste i Kjøpsvik kirke v/prest Erik Rørtveit, organist Rita Nøstdahl. Bekransning etter gudstjenesten.
17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

Narvik sentrum

07.45

Flaggheising og flaggsang ved 6.Narvik Speidergruppe foran Rådhuset, Kikindas plass og parkhalltaket.

17.05.2021 07:45

08.30

Bekransning av minnebautaen i Kirkeparken.

Appell: Stine Svenning, 6.Narvik Speidergruppe.

Appell: Tina Denstad.

Fanfare ved Vilja Madeleine Kalsnes.

Narvik Skolekorps spiller - AVLYST

17.05.2021 08:30

09.00

 • Bekransning av minnebautaen på Veteranplassen. 6. Narvik Speidergruppe deltar. Fanfare ved Vilja Madeleine Kalsnes
 • Bekransning av Trinigon. Appell: Per. Kr. Arntzen. 6.Narvik Speidergruppe deltar. Jernbanens Musikkorps. Fanfare ved Frank Andersen. 
17.05.2021 09:00

09.30

 • Bekransning av minnebautaen på Kirkegården. Fanfare ved Vilja Madeleine Kalsnes
 • Bekransning av monumentet P/S Norge-P/S Eidsvold i Valhallaparken. Appell: Oberstløytnant Rune Arntzen. 
  6. Narvik Speidergruppe deltar. Jernbanens Musikkorps. Fanfare ved Frank Andersen.
17.05.2021 09:30

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

10.30

Alleen 6 - Jernbanens Musikkorps.

17.05.2021 10:30

11.00

Gudstjeneste i Narvik kirke v/prest Trond Laksaa, kantor Ingjerd Grøm, solist Inge Rolland.

17.05.2021 11:00

11.30

Villa Solborg - Narvik skolekorps.

OBS - Jernbanens Musikkorps.

17.05.2021 11:30

11.50

Rådhuset - LKAB Musikkorps.

17.05.2021 11:50

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. 

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

12.30

Kortesje i byens gater med kjøretøyer fra US Car Club, Narvik Automobilselskap, MC-klubber, hobbykjøretøyer, Norsk folkehjelp, Røde kors, lag og foreninger m.fl. 

Arrangør: US Car Club i samarbeid med 17.mai- komiteen.

17.05.2021 12:30

13.00

Narvik sykehus - Narvik skolekorps.

Rådhuset - Jernbanens Musikkorps.

Furumoen sykehjem - LKAB Musikkorps.

17.05.2021 13:00

13.30

Kirkeparken - Narvik skolekorps.

17.05.2021 13:30

14.00

Det 4. hjørnet - Narvik skolekorps.

17.05.2021 14:00

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00

Skjomen

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. 

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

 

17.05.2021 15:00

Straumsnes

07.00

Vekketog ved 7. klasse.

17.05.2021 07:00

08.00

Flaggheising.

17.05.2021 08:00

10.00

Ordfører taler
17. mai tale ved ordfører Rune Edvardsen. Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side og på vår Youtube-kanal.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

17.05.2021 10:00

12.00

Allsang i hele landet. Hele landet synger nasjonalsangen samtidig!

Til samme tid spiller flere korps på ulike steder i hele Narvik kommune.

17.05.2021 12:00

12.15

Ungdommens tale ved leder av ungdomsrådet Emma-Sofie Olafsen sendes.

Det blir også sendt kulturinnslag ved elever fra Narvik kulturskole og Ensemble Oscar. 

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 12:15

15.00

Årets russetale sendes.

Sendingen blir publisert på Narvik kommunes hjemmeside, på vår Facebook-side, og på vår Youtube-kanal.

 

 

17.05.2021 15:00