Slik feiret vi 17. mai i Narvik kommune

De nasjonale smitteverntiltakene la begrensninger på årets feiring av 17. mai.

Men nasjonaldagen ble selvsagt feiret!

Under finner du programmet for hele Narvik, fordelt på flere steder i kommunen.

Årets hovedtale 17. mai:

 

Ballangen

Bildene er tatt av Trond-Eirik Johansen.

 

Ankenes - korps og kortesje

Bekransning på Ankenes 

Markering Beisfjord skole

 

Korps i kirkeparken

 

17. mai tale fra Rombak Montessoriskole

 

Kjøpsvik

 

Speiderne

 

Under følger rammene og programmet for 17. mai 2020:

 • Felles for hele landet klokken 13.00 - Nasjonalsangen spilles og synges.

I Narvik vil 9 korps, spredt over hele kommunen starte samtidig. Alle oppfordres til å synge med!

Vær obs på smitteverntiltakene. Vi kan blant annet ikke samles mer enn 50 deltakere på et sted.

 • Det foregår flere bekransninger på monumenter, bautaer og minnesteder i hele Narvik kommune. På grunn av smittevern-hensyn bes publikum om å ikke samles i større mengder.
 • Det vil være flere kortesjer i kommunen. De vil forsøke å dekke så mange deler av kommunen som mulig, og de vil lage godt med lyd slik at man hører dem på avstand. 17. mai-komiteen oppfordrer til å se kortesjene fra eget hjem, eller steder hvor det ikke er samlet folkemengder.

Dette er de nasjonale rammene for gjennomføring av 17. mai:

Barnetog - kan ikke gjennomføres

Barnetog slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres.

Korps og kor tillates

Musikantene må marsjere med 2 meters avstand i lengderetningen (mellom rekkene), mens 1 meter er tilstrekkelig skulder til skulder innad i rekkene.

Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres

Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 personer med minst en meters avstand.

Offentlige fellesarrangementer

Skoler, idrettsanlegg og andre fellesarealer kan benyttes til arrangementer med maksimalt 50 deltakere og innenfor avstandskravet på minimum 1 meter, (50+1-anbefaling).

Ansatte og annet personell som står for den praktiske gjennomføringen på offentlig sted, som kjøkkenpersonell, servitører, teknisk personell etc, regnes ikke som en del av arrangementet og er ikke en del av de omtalte 50 deltakerne.

Private samlinger

For private arrangementer opprettholdes også anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i én gruppe (20+1-anbefaling)

 

Primært utendørs arrangementer

Det anbefales primært utendørs arrangementer, både i privat og offentlig regi.

Matservering/salg av mat

Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av Covid-19 forskriften overholdes.

COVID-19 forskrift

Smittevernreglene

Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:

 • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygienen.
 • Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.
 • Syke må holde seg hjemme.

For mer informasjon om korona-situasjonen og smittevern se informasjon fra Narvik kommune og nasjonale myndigheter

Narvik kommune

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet

Rammene for gjennomføring av 17. mai-feiringen 2020 er fastsatt av regjeringen.

Gudstjeneste 17. mai - klokken 12.00

Menighetene i Narvik kirkelige fellesråd kringkaster en felles gudstjeneste for hele Narvik kommune 17. mai. Den blir tilgjengelig på Narvik kirkes Youtube-kanal.

 • Tidspunkt: 12.00 søndag 17. mai.

Åpning av utstilling og Digital vandring

10:00 Åpning av Museums Nords utstilling Jordalder.
Dette er en bestilling av kulturkomiteen for nye Narvik kommune. Komiteen ønsket en utstilling som skulle representere de tre kommunene. Tysfjorden, Ballangen og Narviks felles kulturarv.  

10:00 Digital vandring i Narvik Krigsmuseum.
Narvik krigsmuseum har produsert en digital vandring på museumet i anledning nasjonaldagen.
Innslagene sendes på Narvik kommunes nettside, Facebook-side og Youtube-kanal.

Vipps gjerne en gave til korps og speidere som bidrar under årets feiring

 • Narvik skolekorps - vipps-nummer: 72361
 • 6. Narvik speidergruppe: - vipps-nummer: 605905
 • Ankenes skolekorps: - vipps-nummer: 10050
 • Jernbanemusikken: - vipps-nummer: 501473
 • NPC: - vipps-nummer: 86615
 • Ballangen musikkforening- vipps-nummer:  519139
 • Kjeldebotn musikkforening: vipps-nummer: 501452
 • Bjerkvik Musikkorps: vipps-nummer: 534618
 • LKAB musikkorps: vipps - nummer: 135624

Program for de ulike delene av Narvik kommune:

Ballangen

Ballangen

08:00

Flagget heises på servicekontoret (gamle rådhuset).

10:00

Den offisielle hovedtalen sendes.

Den blir publisert på Narvik kommunes nettside, på vår Facebook-side, og vår Youtube-kanal.

12:00

Bekransning på kirkegården.

Ballangen musikkforening spiller - AVLYST

13:00

Allsang i hele landet. Det planlegges for at hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

Flere korps spiller på ulike steder i hele kommunen samtidig AVLYST.

I Ballangen spiller Ballangen musikkforening ved aldershjemmet AVLYST.

Korpset defilerer deretter fra kirkegården via sentrum til helsehuset AVLYST.

 

Kjeldebotn

Kjeldebotn

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

10:30

Kjeldebotn Musikkforening spiller ved skolen kl 10:30

10:50

Kjeldebotn Musikkforening spiller ved Joker kl 10:50

11:15

Kjeldebotn Musikkforening spiller i Skavåsen boligfelt kl 11:15

11:40

Kjeldebotn Musikkforening spiller i Kjeldebotnmarka kl 11:40

12:10

Kjeldebotn Musikkforening spiller på Kjelde kl 12:10

12:35

Kjeldebotn Musikkforening spiller på Hamnesstrand kl 12:35

13:00

Allsang i hele landet. Det planlegges for at hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

Flere korps spiller på ulike steder i hele kommunen samtidig.

Kjeldebotn musikkforening bidrar med spilling rundt om i bygda.

13:00

Kjeldebotn Musikkforening spiller ved skolen kl 13:00

 

Kjøpsvik

Kjøpsvik

08:00

Flagget heises på servicekontoret (gamle rådhuset).

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

11.00

NPC spiller i sentrum og defilerer deretter til sykehjem/omsorgsboligene.

13:00

Allsang i hele landet. Det planlegges for at hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

Alle oppfordres til å synge med!

 

Bjerkvik

Bjerkvik

08:00

Flaggheising

Flaggheising gjennomføres av Bjerkvik IF.

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

10:00-10:30

Bekransning, bauta for forfatter Markusson - Bjerkvik Musikkorps - LKAB

11:00 - 11:30

Ellas minne - Bjerkvik Musikkorps - LKAB

12:00 - 12:15

Bekransning, Bjerkvik kirke. Fransk og sivil bauta - Bjerkvik Musikkorps - LKAB

 

Ankenes

Ankenes

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

11:00

Ankenes skolekorps defilerer fra eldreboligen ved fotballbanen.

Korpset fortsetter så opp til Ankenes torg hvor det vil bli lagt ned blomster ved bautaen.

 

12:00

TNT defilerer en runde i området fra Ankenes torg og tilbake igjen.

12:45

Ankenes skolekorps spiller foran ABS.

13:00

Allsang i hele landet. Det planlegges for at hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

Flere korps spiller på ulike steder i hele kommunen samtidig.

På Ankenes spiller Ankenes skolekorps Ja vi elsker - nasjonalsangen kl 13:00 ved ABS

 

Håkvik

Håkvik

08:00

Flaggheising

09:00

Bekransning på Grindjord (Fornes).

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

11:00

Bekransning på Håkvik kirkegård.

13:30

Ankenes skolekorps marsjerer fra OPS til Håkvik skole.

 

Beisfjord

Beisfjord

Alt vil bli livestreamet på Beisfjordsiden på Facebook.

Det ønskes at det ikke kommer tilskuere til skolegården eller bautaen pga. smittevernhensyn.
Stå gjerne på terrasser og i egen hage.

Det oppfordres også til å legge ned blomster ved bautaen. For de som ønsker dette, ber vi
om at det gjøres før kl. 11:30 på 17. mai.
 

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

12:00

Narvik Skolekorps spiller ved skolen i Beisfjord.

12:30

Tale og bekransning av bautaen på Nesset. 6. klasse ved Beisfjord skole.

13:00

Allsang hele Norge - Ja vi elsker dette landet.

6. klasse ved Beisfjord skole er forsangere og oppfordrer alle i Beisfjord til å stemme i når denne synges.

 

Narvik sentrum

Narvik sentrum

Tidslinje over 17. mai i Narvik sentrum

07.45

Flaggheising ved 6. Narvik Speidergruppe foran Rådhuset og på Parkhalltaket.
 

09:00

 • Bekransning av minnebautaen på Veteranplassen. 6. Narvik Speidergruppe deltar. Fanfare ved Vilja Madeleine Kalsnes
 • Bekransning av Trinigon. 6.Narvik Speidergruppe deltar -  LKAB og Bjerkvik Musikkorps 
   

09:30

 • Bekransning av minnebauta på Kirkegården. Fanfare ved Vilja Madeleine Kalsnes
 • Bekransning av monumentet P/S Norge-P/S Eidsvold i Valhallaparken.
  6. Narvik Speidergruppe. LKAB og Bjerkvik Musikkorps

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

11.00

Kortesje - Alt blir bra. Kortesjen starter i Håkvik og fortsetter inn til Narvik sentrum.

Arrangør: Transportforeningen

12:00

Furumoen Sykehjem - Narvik Skolekorps - ungdomsgruppa

13:00 - hele landet

Allsang i hele landet. Det planlegges for at hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

9 korps spiller på ulike steder i hele kommunen samtidig. I Narvik sentrumspiller:

 • Villa Solborg - LKAB og Bjerkvik Musikkorps 
 • Rådhuset - Jernbanemusikken i Narvik
 • Kirkeparken - Narvik Skolekorps  

13:15

Kortesje i byens gater med kjøretøyer fra US Car Club, Narvik Automobilselskap, MC-klubber, hobbykjøretøyer m.fl.
Arrangør: Us Car Club i samarbeid med 17. mai-komiteen.

13:30 - 14:00

 • Oscarsborg Bo- og Servicesenter - Jernbanemusikken i Narvik
 • Det 4. hjørnet - LKAB og Bjerkvik musikkorps
 • Narvik sykehus - Narvik Skolekorps

14:30 - 15:00

Oscarsborg Bo- og Servicesenter - Dronningens gate - defilering TNT 

 

Straumsnes

Straumsnes

07:00

Vekketog ved 7. klasse

08:00

Flaggheising

09:30

Defilering fra Rombak Montessoriskole, etterfulgt av leker i skolegården og servering av is.

 

Ballangen

08:00

Flagget heises på servicekontoret (gamle rådhuset).

10:00

Den offisielle hovedtalen sendes.

Den blir publisert på Narvik kommunes nettside, på vår Facebook-side, og vår Youtube-kanal.

12:00

Bekransning på kirkegården.

Ballangen musikkforening spiller - AVLYST

13:00

Allsang i hele landet. Det planlegges for at hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

Flere korps spiller på ulike steder i hele kommunen samtidig AVLYST.

I Ballangen spiller Ballangen musikkforening ved aldershjemmet AVLYST.

Korpset defilerer deretter fra kirkegården via sentrum til helsehuset AVLYST.

Kjeldebotn

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

10:30

Kjeldebotn Musikkforening spiller ved skolen kl 10:30

10:50

Kjeldebotn Musikkforening spiller ved Joker kl 10:50

11:15

Kjeldebotn Musikkforening spiller i Skavåsen boligfelt kl 11:15

11:40

Kjeldebotn Musikkforening spiller i Kjeldebotnmarka kl 11:40

12:10

Kjeldebotn Musikkforening spiller på Kjelde kl 12:10

12:35

Kjeldebotn Musikkforening spiller på Hamnesstrand kl 12:35

13:00

Allsang i hele landet. Det planlegges for at hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

Flere korps spiller på ulike steder i hele kommunen samtidig.

Kjeldebotn musikkforening bidrar med spilling rundt om i bygda.

13:00

Kjeldebotn Musikkforening spiller ved skolen kl 13:00

Kjøpsvik

08:00

Flagget heises på servicekontoret (gamle rådhuset).

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

11.00

NPC spiller i sentrum og defilerer deretter til sykehjem/omsorgsboligene.

13:00

Allsang i hele landet. Det planlegges for at hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

Alle oppfordres til å synge med!

Bjerkvik

08:00

Flaggheising

Flaggheising gjennomføres av Bjerkvik IF.

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

10:00-10:30

Bekransning, bauta for forfatter Markusson - Bjerkvik Musikkorps - LKAB

11:00 - 11:30

Ellas minne - Bjerkvik Musikkorps - LKAB

12:00 - 12:15

Bekransning, Bjerkvik kirke. Fransk og sivil bauta - Bjerkvik Musikkorps - LKAB

Ankenes

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

11:00

Ankenes skolekorps defilerer fra eldreboligen ved fotballbanen.

Korpset fortsetter så opp til Ankenes torg hvor det vil bli lagt ned blomster ved bautaen.

 

12:00

TNT defilerer en runde i området fra Ankenes torg og tilbake igjen.

12:45

Ankenes skolekorps spiller foran ABS.

13:00

Allsang i hele landet. Det planlegges for at hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

Flere korps spiller på ulike steder i hele kommunen samtidig.

På Ankenes spiller Ankenes skolekorps Ja vi elsker - nasjonalsangen kl 13:00 ved ABS

Håkvik

08:00

Flaggheising

09:00

Bekransning på Grindjord (Fornes).

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

11:00

Bekransning på Håkvik kirkegård.

13:30

Ankenes skolekorps marsjerer fra OPS til Håkvik skole.

Beisfjord

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

12:00

Narvik Skolekorps spiller ved skolen i Beisfjord.

12:30

Tale og bekransning av bautaen på Nesset. 6. klasse ved Beisfjord skole.

13:00

Allsang hele Norge - Ja vi elsker dette landet.

6. klasse ved Beisfjord skole er forsangere og oppfordrer alle i Beisfjord til å stemme i når denne synges.

 

Narvik sentrum

07.45

Flaggheising ved 6. Narvik Speidergruppe foran Rådhuset og på Parkhalltaket.
 

09:00

 • Bekransning av minnebautaen på Veteranplassen. 6. Narvik Speidergruppe deltar. Fanfare ved Vilja Madeleine Kalsnes
 • Bekransning av Trinigon. 6.Narvik Speidergruppe deltar -  LKAB og Bjerkvik Musikkorps 
   

09:30

 • Bekransning av minnebauta på Kirkegården. Fanfare ved Vilja Madeleine Kalsnes
 • Bekransning av monumentet P/S Norge-P/S Eidsvold i Valhallaparken.
  6. Narvik Speidergruppe. LKAB og Bjerkvik Musikkorps

10:00

Den offisielle hovedtalen og årets russetale sendes.

Den blir publisert her på nettsiden, Narvik kommunes Facebook-side og Narvik kommunes Youtube-kanal.

11.00

Kortesje - Alt blir bra. Kortesjen starter i Håkvik og fortsetter inn til Narvik sentrum.

Arrangør: Transportforeningen

12:00

Furumoen Sykehjem - Narvik Skolekorps - ungdomsgruppa

13:00 - hele landet

Allsang i hele landet. Det planlegges for at hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

9 korps spiller på ulike steder i hele kommunen samtidig. I Narvik sentrumspiller:

 • Villa Solborg - LKAB og Bjerkvik Musikkorps 
 • Rådhuset - Jernbanemusikken i Narvik
 • Kirkeparken - Narvik Skolekorps  

13:15

Kortesje i byens gater med kjøretøyer fra US Car Club, Narvik Automobilselskap, MC-klubber, hobbykjøretøyer m.fl.
Arrangør: Us Car Club i samarbeid med 17. mai-komiteen.

13:30 - 14:00

 • Oscarsborg Bo- og Servicesenter - Jernbanemusikken i Narvik
 • Det 4. hjørnet - LKAB og Bjerkvik musikkorps
 • Narvik sykehus - Narvik Skolekorps

14:30 - 15:00

Oscarsborg Bo- og Servicesenter - Dronningens gate - defilering TNT 

Straumsnes

07:00

Vekketog ved 7. klasse

08:00

Flaggheising

09:30

Defilering fra Rombak Montessoriskole, etterfulgt av leker i skolegården og servering av is.