Slik feirer vi 17. mai 2021

Klikk for stort bildeDe nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på feiringen av 17. mai også i år.

Men nasjonaldagen skal selvsagt feires!

Under vil programmet for hele Narvik kommune bli publisert.

Det vil blant annet foregå flere bekransninger på monumenter, bautaer og minnesteder i hele Narvik kommune. På grunn av smittevern-hensyn bes publikum om å ikke samles i større mengder.

Både hovedtalen og russetalen vil også i år bli gjennomført digitalt.

Har du et arrangement eller noe annet du ønsker inn i det offisielle programmet for 17. mai i Narvik kommune? Ta kontakt med 17. mai-komiteen så snart som mulig:

Kontaktinformasjon 17. mai-komiteen

Dette er 17. mai-komiteen i 2021
  • Per Kristian Arntzen, komiteleder
  • Roger Bergersen
  • Wanja Dahl
  • Laila Jensen
  • Jan Klingenberg
  • Merete Bolstad, ansvarlig korps

Thomas Breivik er sekretær for 17. mai-komiteen.

Har du et arrangement du ønsker å melde inn i det offisielle programmet for Narvik kommune, ta kontakt her:

Kontakt 17. mai-komiteen

Klikk for stort bildeDeler av 17. mai-komiteen 2021. Per-Kristian Arntzen til venstre og Thomas Breivik til høyre. Jan Klingenberg og Laila Jensen deltar på video.  

Hva gjør 17. mai-komiteen?

Vi sørger for at flagg blir heist, at det er korpsmusikk i gatene og at det blir gjennomført bekransinger og minnesmarkeringer. Vi forsøker også å formidle hvor og til hvilket klokkeslett man skal stille opp til barne- og folketog, sørge for at korpsene er en stor del av togene og at det er underholdning og taler i forbindelse med disse. Vi støtter distrikts-komiteene i deres gjennomføring av dagen og vi ber værgudene om godt vær!

 

17. mai 2021 - nasjonale føringer

Narvik kommune følger de nasjonale anbefalingene og rådene for gjennomføringen av 17. mai-feiringen i år.

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert.

På Helsenorge.no finner du til enhver tid oppdatert oversikt over råd og regler om koronaviruset.
Barnetog bør ikke gjennomføres

Hvis det er risiko for at barnetogene eller andre arrangementer fører til sammenstimling av mennesker, bør de avlyses.

Samlinger på tvers av kommunegrenser/bydeler

Der det er lov å avholde arrangementer bør man unngå samling på tvers av kommunegrenser eller bydeler, og det anbefales at arrangementer avholdes lokalt.

17. mai-tog er et arrangement

17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften. Dersom arrangementer frarådes eller er forbudt, gjelder det også 17-mai-tog, taler, leker, kransenedleggelser og lignende.

Korps

Der det ikke er lov å holde arrangementer vil korps likevel kunne spille for innbyggerne på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups.

Korpsøvelser i forkant av 17. mai må følge gjeldende nasjonale og lokale råd og regler.

Kontaktinformasjon 17. mai-komiteens korpsansvarlige:

 

Krav til gjennomføring av arrangement/private sammenkomster - pr. 3. mai

Dette er de gjeldende reglene pr. 3. mai. For til oppdatert informasjon se de nasjonale sidene Helsenorge.no

Råd for sammenkomster på privat sted

Råd for sammenkomster på offentlig sted 

Alle planlagte arrangementer anbefales avlyst.

17. mai-tog, annonserte taler, leker, kransenedleggelser og liknende er omfattet av reglene om arrangement.

 

Program 2021

Endelig program publiseres i løpet av 10. mai.

Slik feiret vi 17. mai i fjor:

17. mai - 2020