Hvem er 17. mai komitéen og hva gjør vi

17. mai-komitéen er et uavhengig organ som sammen med frivillige lag og organisasjoner, kommunen og næringslivet jobber for å holde på stolte 17. mai-tradisjoner.

Sammen skal vi sørge for at Narviks befolkning kan stå opp, kle seg i sin fineste stas og gå ut i gatene med flagg og hurrarop på 17. mai!

Vi sørger for at flagg blir heist, at det er korpsmusikk i gatene og at det blir gjennomført bekransinger og minnesmarkeringer. Vi forsøker også å formidle hvor og til hvilket klokkeslett man skal stille opp til barne- og folketog, sørge for at korpsene er en stor del av togene og at det er underholdning og taler i forbindelse med disse. Vi støtter distrikts-komiteene i deres gjennomføring av dagen og vi ber værgudene om godt vær!

17. mai-komiteen 2019:

  • Geir-Ketil Hansen, varaordfører og leder av komiteen.
  • Gro Helene Klingenberg, valgt av Bystyret og sekretær for komiteen
  • Merete Bolstad, representant for korpsene fra Narvik Skolekorps, og representant for Narvik Frivilligsentral.
  • Laila Jensen, representant for 6.Narvik Speidergruppe
  • Jan Klingenberg, representant for NVIO Ofoten
  • Fredrik Bergh, frivillig