Frist for innlevering av program som skal i Fremover, det trykte programmet, på kommunens nettside og på Facebook.

Program som skal inn i fellesprogrammet og fellesannonsen i aviser bes sendes til postmottak@narvik.kommune.no med kopi til gro.klingenberg@narvik.kommune.no Innen 1. mai 2019.

17. mai-komiteen er et uavhengig organ som sammen med frivillige lag og organisasjoner, kommunen og næringslivet jobber for å holde på stolte 17. mai-tradisjoner.