Hva er Smart Narvik?

Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige.

Smart Narvik er et samfunnsutviklingsprogram som er initiert av Narvik kommune og med Nordkraft, Narvik Havn og Smart Innovation Norway som samarbeidspartnere. Programmet har blitt satt i gang for å fremme en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i Narvik-regionen, og å tilføre ressurser til å jobbe med smartby-strategien som ble vedtatt av Narvik bystyre 28. februar 2019.

 

 

Hva er smart by- og samfunnsutvikling?

Det finnes mange ulike definisjoner i omløp men det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn har definert at:

Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige.

Slik jobber vi i Smart Narvik

I Smart Narvik jobber vi med dette på ulike måter. Vi prøver å løfte frem de gode eksemplene på når man har valgt en litt ny måte å angripe en utfordring, for eksempel ved at kommunen har samarbeidet med universitetet for å utvikle en ny løsning på et gammelt problem. Eller at man ved bruk av ny teknologi har klart å involvere innbyggerne på en bedre måte.

Gjennom deltakelse i ulike nettverk samarbeider vi også med mange andre kommuner og aktører på deling av kunnskap og de gode eksemplene. Oftest trenger vi ikke å utvikle egne løsninger eller egen teknologi, men kan heller ta i bruk det som andre har gjort.

Våre fokusområder

I Smart Narvik har vi også fokusert på noen ulike prosjekter som skal være vår spydspiss i den smarte by- og samfunnsutviklingen. Her vil vi prøve å løse reelle utfordringer som ulike aktører i Narvik-samfunnet har og strekke oss litt ekstra for å vise hvordan dette kan gjøres ved å ta i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping.

Vi har i Smart Narvik et spesielt fokus på følgende satsingsområder:

  • Energi
  • Bygg og hjem
  • Helse og offentlige tjenester
  • Mobilitet
  • Reiseliv
  • Samhandling
Våre pågående prosjekter

Her finner du en beskrivelse av de ulike prosjektene som vi for tiden har et ekstra fokus på:

SMARTPROSJEKTER

Har du spørsmål, tips på gode eksempler vi bør løfte frem eller idéer til gode prosjekter?

Ta gjerne kontakt med oss!

Mikael af Ekenstam
Programleder for Smart Narvik
mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com