Bjerkvik svømmehall - rehabilitering

I årene 2022-2023 rehabiliteres Bjerkvik svømmehall.

  

 • Prosjektet starter sommer 2022
 • Prosjektet går over 2 år
 • Prosjektet har en kostnadsramme på 9.000.000,- kroner
 • Ekstra

Rehabilitering av Bjerkvik svømmehall er vedtatt i økonomiplan 2022-2025. 

 • Ny taktekking med tilleggsisolering, 
 • Nye vinduer i hall og inngangsparti
 • Alle overflater i bassengrommet inkludert oppretting av gulv og renne med nye fliser
 • Oppussing av garderober og dusjanlegg
 • Nytt handikaptoalett
 • Automatiske dører
 • Ny belysning

Rehabiliteringen av Bjerkvik svømmehall er planlagt å gå over 2 år. Tak, vindu og garderober utføres i 2022, mens bassengområdet utføres i 2023.

Økonomiplan 2022-2025

Direktelenke til politiske sakspapirer for økonomiplan 2022-2025.

Vedtatt i økonomiplan 2022-2025

Prosjektet er vedtatt under behandlingen av økonomiplan 2022-2025. 

Investering: kr 9.000.000, - Omfanget og kostnad på renovering basseng i Bjerkvik baseres på en tilstandsvurdering fra Norconsult. Hovedelementene er ny taktekking med tilleggsisolering, nye vinduer, alle overflater i bassengrommet inkludert oppretting av gulv og renne med nye fliser og lett oppussing av garderober første etasje. Investeringen kan gjøres over to år, hvor investeringen kan splittes opp på kr 5.000.000, - i 2022 og 4.000.000, - i 2023.

09.12.2021

Hallen stenges for sommeren

Hallen vil bli stengt fra skoleslutt i juni 2022 og tar sikte på åpning ca. 14 dager ut i september.

Bassenget vil bli tildekket i anleggsperioden

07.06.2022

Åpner for svømmeklubben og skolesvømming

Siden skoleslutt i juni har Bjerkvik svømmehall vært stengt for rehabilitering. Nå åpner dørene igjen. Vi åpner for svømmeklubben onsdag 28. september, mens det blir åpnet for skolesvømming fra torsdag 29. september.

Rehabiliteringen av Bjerkvik svømmehall er planlagt å gå over 2 år. Tak, vindu og garderober utføres i 2022, mens bassengområdet utføres i 2023.

I en periode i høst  vil det være midlertidig belysning.

28.09.2022