Barnehagestruktur 2021/2022

Informasjon om arbeidet med ny barnehagestruktur i Narvik kommune. 

 

Overordnet mål med ny barnehagestruktur er å etablere en bærekraftig struktur, som sikrer alle barnehagebarn i Narvik tilgang til et godt barnehagetilbud.

Kommunal barnehagestruktur omfatter barnehager som eies av Narvik kommune.

Utredning av barnehagestrukturen i Narvik kommune ble startet på grunn av synkende barnetall, overdekning av barnehageplasser og gamle bygg. Utredningsarbeidet ble utført i 2021, og endte med et høringsbrev som ble sendt ut i november 2021. Høringsdokumentet ble blant annet sendt til alle barnehager og foreldregrupper, og kan leses i sin helhet under.

Hele saken, med tilhørende vedlegg, finnes her:

Saksfremlegg barnehagestruktur

Her er oversikt over hva som skjer og tidspunkt for arbeidet med barnehagestruktur i Narvik kommune.

Barnehagestruktur Narvik kommune

Kommunal barnehagestruktur omfatter barnehager som eies av Narvik kommune.

Overordnet mål er å etablere en bærekraftig struktur, som sikrer alle barnehagebarn i Narvik kommune tilgang til et godt barnehagetilbud.

Utredning av fremtidig barnehagestruktur ble startet på grunn av synkende barnetall, overdekning av barnehageplasser og gamle bygg.

 

Januar 2021 - konsepturedning

Januar 2021 ble administrativ konsepturedning av ny barnehagestruktur i Narvik kommune bestilt av rådmannen.

01.01.2021

Styrerforum

Februar 2021 var ny barnehagestruktur tema i styrerforum - nettverket for samhandling og samarbeid mellom alle enhetsledere i kommunale barnehager og styrere i private barnehager.

På agendaen var blant annet:

  • Hva gjøres nå
  • Hvorfor er prosessen startet
  • Oppstart prosess kommunale barnehager
25.02.2021

Styrerforum - jevnlige orienteringsmøter

Siden første orienteringsmøte i styrerforum februar 2021 har det med jevne mellomrom vært orienteringsmøter med alle styrere i barnehagene, som igjen har orientert sine ansatte og foreldregrupper.

25.02.2021 01:00

Videre prosess - orientering

24. november 2021 var det orientering i styrerforum om videre prosess i barnehagestruktursaken.

24.11.2021

25. november - åpent høringsbrev

25. november ble åpent høringsbrev sendt til:

  • Alle barnehager i Narvik
  • Ansatte i barnehager
  • Samarbeidsutvalg (foreldregrupper)
  • Andre høringsinstanser

Liste over mottakere

Åpen kunngjøring

Høringsbrev

Høringsdokument

25.11.2021

Rådmannens innstilling overlevert til politisk behandling

Rådmannens innstilling ble overlevert til politisk behandling 20. januar 2022.

20.01.2022

Behandling i hovedutvalg for oppvekst

Rådmannens innstilling ble behandlet i hovedutvalg for oppvekst 1. februar 2022.
 

01.02.2022

Behandling i Narvik formannskap

Rådmannens innstilling ble behandlet i Narvik formannskap 3. februar.

03.02.2022

Behandling i Narvik kommunestyre

Rådmannens innstilling ble behandlet i Narvik kommunestyre 10. februar 2022.

10.02.2022

Behandling i Narvik kommunestyre

17.03.2022

Måseveien barnehage - to avdelinger legges ned

Sommeren 2022 legges to avdelinger ved Måseveien barnehage ned.

01.07.2022