Handlingsplan for demensomsorg 2017-2020

Handlingsplan for demensomsorgen 2017-2020 ble utarbeidet i 2017 i sammenheng med rullering av Helse- og omsorgsplanen (2013-2020). Den har vært til flere orienteringer i HOS-nettverket, Komité for omsorg, oppvekst og kultur og eldrerådet, samt på høring internt, hos UNN-Narvik og Narvik Demensforening. HOS 2017 har vært styringsgruppe og har godkjent planen. 
 

Handlingsplan for demensomsorgen er vedtatt administrativt av rådmannen, og legges fram for bystyret som orienteringssak i møte 1. februar 2018.

For mer informasjon last ned handlingsplan for demensomsorgen 2017-2020  (PDF, 842 kB)