Områdereguleringsplan for Frydenlund

Nordland Fylkeskommune og Narvik kommune har til hensikt å bygge henholdsvis  ny videregående skole og ny barneskole på Frydenlund i Narvik sentrum.

Partene er enige om å sette i gang felles områdereguleringsplan, samt vurdere mulighet for felles idrettshallanlegg.

Planforslaget er under utarbeidelse og informasjon oppdateres.