Områdereguleringsplan for Narvikfjellet

Områdeplan med konsekvensutredning for Fagernesfjellet med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 21.04.2016, sak 030/16. 

Saksframlegg og bystyrets vedtak med merknadsbehandling:

Områdereguleringsplan med konsekvensutredning for Narvikfjellet - 2.gangs behandling med merknadsbehandling, saksframlegg og vedtak (PDF, 467 kB)

Plandokumenter som er vedtatt:
Planbeskrivelse med konsekvensutredning  Områdereguleringsplan Narvikfjellet   (PDF, 16 MB)

Planbestemmelser for Områdeplan Narvikfjellet Omådeplan for Narvikfjellet  (PDF, 90 kB)

Plankart - Omådeplan for Narvikfjellet (PDF, 4 MB)

Plankart - Utsnitt detaljerte områder  Områdeplan for Narvikfjellet - Illustrasjon senterområdet (PDF, 2 MB)

Sol/Skygge vurdering Narvikfjellet (PDF, 9 MB)

Temakart - Sykkelstier og turløyper (PDF, 3 MB)