I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 og bystyrets vedtak datert 20.06.19 legges forslag til områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir SØF med plandokumenter ut til nytt offentlig ettersyn.

Elvegårdsmoen leir og skyte- og øvingsfelt

Forsvarsbygg og Narvik kommune har inngått avtale om utarbeidelse og behandling av områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir og skyte- og øvingsfelt.