Kommuneplan nye Narvik

Norge gjennomgår en kommunereform. Målet er å bygge større og sterkere kommuner. Som del av dette har Ballangen, deler av Tysfjord og Narvik besluttet å slå seg sammen fra 1. januar 2020. Den nye kommunen skal hete Narvik. I nye Narvik kommune skal innbyggernes medbestemmelse og involvering bli ivaretatt, og i arbeidet med utviklingen av den nye kommuneplanen skal det kjøres en større medvirkningsprosess. Vi vil bruke medvirkning som et verktøy for at de tre kommunene som nå skal slås sammen skal bli bedre kjent og trygge på hverandre. Sammen skal vi bygge en felles identitet for nye Narvik kommune.

Kommuneplan nye Narvik