Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014 - 2026

Bystyret behandlet i sitt møte 5. mars 2014 i sak 022/15 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014 - 2026 og innkommede merknader under det offentlige ettersynet i tida 14.11.2014 - 27.12.2014.

Kommunedelplanen med vedlegg kan lastes ned her:

Øvrige dokumenter som gjelder Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse  finner du i innsyn