Interkommunal kystsoneplan

Her finner du informasjon om arbeidet med utarbeidelse av en felles interkommunal kystsoneplan.
Planen er et samarbeid mellom kommunene: Narvik, Ballangen, Evenes, Tysfjord og Hamarøy.
Les mer her på Interkommunal kystsoneplan