Avansert kart Narvik kommune

"Avansert kart" har en noe høyere brukerterskel enn «enkelt kart» og er tilpasset PC.

I tillegg til funksjonene til enkelt kart finner man bl.a. flere årganger med flyfoto, mange ulike temakart, 3D-data, adressekart, samt flere muligheter for tegning, måling, koordinatvisning og utskrift.

Forbehold om feil
Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler i kartene, blant annet når det gjelder bygg, eiendomsgrenser, plandata, ledninger og kabler, kummer med mer. Ved prosjektering og anleggsarbeid må dette derfor undersøkes nærmere i kommunen.


Brukerveiledning for avansert kart


Avansert kart