Adressering

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte skal kunne finne fram til bygninger og selve adkomsten til boligene i bygningene.
 

En offisiell adresse består av et veinavn, et husnummer og eventuelt en bokstav. Dersom det er flere boenheter som har samme inngangsdør har hver boenhet i tillegg et bruksenhetsnummer (eks. H0101, H0102 osv.).

Nummereringen følger kanten av vegen inn i stikkveier, gårdsplasser og åpne portrom, og sett i fra startpunktet av vegen med oddetall på høyre side og partall på venstre side som hovedregel.

Tildeling eller endring av adresser

Kommunen er adressemyndighet og skal fastsette offisiell adresse. Det medfører at kommunen er ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i kommunen og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og registrering av adresser i matrikkelen.

Nye veinavn blir vedtatt av kommunen etter en prosess i henhold til stedsnavnsloven.

Når vegen har fått et navn starter selve adresseringen. Prinsippene for adressering er i korte trekk som følger:

  • Alle godkjente boenheter som har egen inngang skal ha egen adresse.
  • Inngangen skal ha adresse til den veien den har adkomst fra.
  • Husnummer skal tildeles i stigende rekkefølge. Dersom bokstav benyttes, skal disse tildeles i alfabetisk rekkefølge.
  • Det benyttes oddetall på høyre side og partall på venstre side.

Basert på disse prinsippene vil kommunen sende ut et forslag om adressering til de som blir berørt. Berørte parter får en frist til å komme med tilbakemeldinger/forslag.

Eventuelle tilbakemeldinger/forslag vil bli vurdert av kommunen før det gjøres et endelig vedtak om adressering.

Når adresseringen er vedtatt av kommunen registreres denne i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Folkeregisteret blir automatisk oppdatert med de nye adressene.

Offentlige institusjoner, banker, forsikringsselskaper, kraftselskaper mv benytter adressene som ligger i folkeregisteret.

Vegnavnskilt

Det er kommunens ansvar å sette opp vegnavnskilt. I tillegg vil det av og til være hensiktsmessig å sette opp henvisningsskilt ved stikkveier.

Henvisningsskilt skal gjøre det enklere å få oversikt over adresser som ligger i stikkveier, eller et stykke unna den navngitte vegen.

Husnummerskilt

Husnummerskilt er viktig for at det skal bli enkelt å finne fram til en konkret adresse. Det er eiers ansvar at husnummerskilt blir satt opp på bygning/inngang slik at det blir enkelt å finne fram.

Det anbefales at husnummerskilt utformes slik at det er stort nok til å kunne leses fra veien, og at det har en god kontrast mot bygningens farge.

Husk at husnummerskiltet er der for at utrykningspersonell, drosjer, vareleveranser og besøkende skal kunne finne fram fort og enkelt.

Se eller laste ned: lokale vedtekter for husnummerskilt i Narvik kommune (PDF, 90 kB)