Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Fagerjord vannverk med PlanID 2018005 i møte 01. oktober 2020, sak 130/20.

 Multiconsult Norge AS varsler på vegne av Ole Liljebakk AS
oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan Sjøveien 13 (PlanID 2020005).

Frist for innspill er 22.06.2020.

Narvikgården AS varsler oppstart av planarbeid – detaljregulering for Taralsvikjordet (planID: 2019009).

Frist for innspill er 31.08.2020

Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleie på E6 Skarberget. I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10, legger Statens vegvesen forslag til detaljregulering for E6 Skarberget fergeleie, ut til offentlig ettersyn og høring  fram til 31. august 2020.

Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleie på rv.827 Kjøpsvik. I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10, legger Statens vegvesen forslag til detaljregulering for rv.827 Kjøpsvik fergeleie, ut til offentlig ettersyn og høring fram til 31. august 2020.

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Rombak pukkverk med PlanID 2019006 i møte 18. juni 2020, sak 099/20.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Berglia vest hytteområde, Efjord, ut til offentlig ettersyn og høring i 8 uker.

 

LPO arkitekter AS varsler på vegne av Thune AS

oppstart av planarbeid - Detaljregulering ESSO Bjerkvik (PlanID 2020004).

Frist for innspill er 07.06.2020.

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Tore Hunds gate 43 - 47 med PlanID 2018004 i møte 16. april 2020, sak 049/20. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og delegert vedtak 31.03.2020, legges forslag til detaljregulering med konsekvensvurdering for nye Narvik sykehus, ut til offentlig ettersyn og høring i 7 uker. Høringsperiode er fra 3.april - 22.mai 2020.