Parkdrift

Veg og park forvalter og utfører drift og vedlikehold av offentlig kommunale parker, lekeplasser, monumenter og minnesmerker i Narvik kommune.

Disse områdene er vanligvis møblert med parkbenker, søppelbokser, hundelatriner, lekeapparater og blomsterinstallasjoner. Kommunen har ansvaret for flere monumenter og minnesmerker, for eksempel «Dama på Torvet». 

Grønn kompetanse
Veg og park utfører oppgaver i parkområdene gjennom hele året, men det er naturligvis ekstra stor aktivitet i vår- og sommermånedene. Fra mars blir sommerblomstene dyrket frem i drivhuset. Her produseres ca 40 000 planter hvert år. Så snart det ligger til rette for det, blir de plantet ut i offentlige parker og andre sentrumsnære byrom. Veg og park setter ut flere blomsterurner, -tårn og -ampler slik at de blir til størst mulig glede for publikum.

Attraktiv og tilgjengelig
Målsetningen er at alle våre områder, inkludert parkarealer, skal fremstå som mest mulig attraktive hele året. Det krever mange arbeidstimer til både gressklipping, avfallshåndtering, beskjæring, ugressfjerning, planting, vanning og annen skjøtsel. Dette utføres av, eller under tilsyn av, erfarne fagarbeidere. Veg og park vil at de offentlige parkene skal være mest mulig tilgjengelige -for så mange som mulig. Vinterstid holder vi derfor åpen noen gangstier, blant annet i kirkeparken, Valhallaparken og Parkhalltaket.

Bidragsyter
Veg og park legger til rette og bidrar ved store utendørs arrangementer i kommunen, deriblant Vinterfestuka, nasjonaldagen og adventsmarkeringer. Vi deltar og tilrettelegger ved jubileer, markeringer, idrettsarrangementer, festivaler og andre tilstelninger. Som en del av dette har Veg og park ansvaret for de kommunale juletrærne i sentrum av Ankenes, Ballangen, Bjerkvik, Narvik og Kjøpsvik.

Sommerjobb hos Parkdrift?
For å kunne drifte parkene i sommersesongen ansetter vi vikarer for 4 uker av gangen. NB! Søkere må være fylt 16 år innen første arbeidsdag! Vi ønsker en god miks av engasjerte og lærenemme unge sommerhjelper. Aller helst noen med bilsertifikat. Dersom du ønsker å søke om sommerjobb hos Veg og park, finner du skjemaet på nettsidene. Skjemaet skal leveres personlig!

Kontakt oss

Svein 907 37 669 - Torsten 901 33 845 – veg.park@narvik.kommune.no