Velkommen til Ornesvika badeplass

Ornesvika ligger 1,5 km i luftlinje nordøst for Narvik sentrum. Du ankommer Ornesvika med bil fra E6 via Teknologiveien og Ornesveien.

I Ornesvika er det et begrenset antall parkeringsplasser. Kommer du til fots kan du følge strandlinjen østover fra Narvik Marina eller molo. I Ornesvika finner du det ikoniske stupetårnet samt badebrygge og toalettanlegg. I tillegg finnes 2 opparbeidete grillplasser med benker, noen få lekeapparater og en basketballkurv.

Her finner du i tillegg søppelbokser, beholder for engangsgriller, hundelatriner (inkl. hundeposer) og molok som tømmes jevnlig.

Tryg har utplassert 2 stk - Dersom noen av livbøyene mangler ber vi deg om å kontakte Anita Ravn
- 76 91 35 52 - 976 20 752 eller Sigbjørn Normann - 922 49 880

Området nede ved badeplassen er stengt av med bom. Det er ikke mulig å ankomme sjøen med bil. Benytt parkeringsplasser ved veien.

Toalettanlegget er åpent kun når det er fint vær i perioden
(1 Juni - 31 August 09:00 - 22:00)
.

Toalettene rengjøres daglig.

Vi ønsker å orientere og oppfordre til følgende

 • Bruk av stupetårn og badebrygge skjer på eget ansvar!
 • Engangsgriller skal stå på et underlag av stein!
 • Ikke kast glass eller annet søppel i naturen! (Glasskår og metallkorker kan føre til kuttskader).
 • Bruk søppelboksene!
 • Engangsgriller skal i egen beholder!
 • Ta opp etter hunden din!

Veg og park minner om badevettreglene som du kan lese mer om her

 1. Lær å svømme.
 2. Bad aldri alene.
 3. Bad ikke når du er sulten, eller like etter du har spist.
 4. Stup ikke uten å vite hvor dypt det er.
 5. Svøm langs land og ikke under brygger og stupebrett.
 6. Bad aldri under påvirkning av alkohol.
 7. Dytt ikke andre i vannet.
 8. Dukk aldri andre i vannet.
 9. Gå på land dersom du kjenner deg uvel eller fryser.
 10. Rop om hjelp bare dersom du er i fare – aldri ellers!
 11. Bruk godkjent redningsvest.
 12. Lær munn-til-munn metoden.

INGEN BADEVAKT! – NO LIFEGUARD!