Offentlige lekeplasser og balløkker i Narvik

Veg og park har som oppgave å forvalte noen offentlige kommunale lekeplasser og balløkker. Det foretas årlig kontroll og sjekk av disse. Noen av lekeplassene er utstyrt med lekeapparater, benker, søppelbokser og hundelatriner.

Det er jevnlig søppelhåndtering på områdene, i sommerhalvåret klippes gress og det utføres enkelt vedlikehold ved behov.

Dersom du oppdager feil, mangler eller noe som du anser som et avvik vennligst kontakt oss på:
Anita - 76 91 35 52 - 976 20 752 eller Sigbjørn - 922 49 880 

Offentlige lekeplasser og balløkker i Narvik
Offentlige lekeplasser og balløkker i Narvik
Sted Atkomst fra
Narvik
Framnes Arbeiderveien
Lomveien-Traneveien Lomveien
Lillevikveien Lillevikveien
Handelsskola Stormyrveien - Nedre Malmveien
Rønningtomta Tårnveien
Fr. Nansen vei Fr.Nansen vei - Sjøveien
Slåttvikveien Aspeveien
Ekornveien Ekornveien
Kirkeparken Alleen
Ornesvika Ornesveien
Parkhalltaket - Det 4. hjørnet Kongens gate
Diagonalen Håreksgate
Ankenes
Hardhausveien Hardhausveien
Lyngenes E6 gang og sykkelveg
Emmenes Tangveien