Parkering for næringsdrivende

Hvem kan søke?

For næringsdrivende som har transport innen avgiftssonen og andre som driver servicevirksomhet innen avgiftssonen er det mulig å søke om p-kort i p-sonen månedskort eller årskort. 

Tidsregulering i sentrum

I avgiftssonen i sentrum er det tidsregulering som håndheves av Narvik kommunes parkeringskontor. For byens næringsdrivende vil denne ordningen bidra til å sikre kunder parkering for et tidsrom, for så å slippe nye kunder til.

Slik søker du

For å søke trenger du:

  • organisasjonsnummer/foretaksnummer
  • registreringsnummeret på bilen

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Søknader behandles fortløpende og du vil motta et svar i løpet av en uke.

Klage på avslag

Klage på avslag må være innlevert Narvik kommune innen 3 uker etter at brevet er mottatt. Klagen må begrunnes og andre opplysninger som har betydning for saken bør nevnes. Klagebehandler: Narvik formannskap.

Hva koster det?

Næringsdrivende p-kort kroner 1430 pr. mnd (høy sats).

Parkeringskontoret - Kontaktinformasjon

Postadresse: Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik
Besøksadresse: Narvik rådhus, Kongens gate 45, servicetorget.
Parkeringskontoret tlf.:76 91 35 60 mellom kl. 10:00 - 14:00 mandag til fredag

Feil ved parkeringsautomat

Ved feil på parkeringsautomat, ring Narvik kommunes servicetorget, telefon 76 91 20 00 kl. 08:00 - 15:30 mandag til fredag. E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Fagansvarlig parkering, Kjell Ketil Dalelv

P-kort tildeles etter Vegtrafikkloven "Forskrift om offentlig parkerings-regulering og parkeringsgebyr" Kap. III Tillatelse til særskilt parkering §§ 5 - 8."