Søk HC-parkering

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Parkeringstillatelse er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, f.eks. for å parkere så nært sitt arbeidssted som mulig uten å være nødt til å gå bort til en automat for å løse billett. Det er ikke behovet for å bruke bil som skal legges til grunn i vurdering av søknad, men behovet for parkeringslettelse.

Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Eventuelle økonomiske støtteordninger som er innvilget til søker (f.eks gratis parkering på offentlig avgiftsbelagte plasser eller gratis passering i bomring) skal ikke påvirke behandlingen av søknaden om parkeringstillatelse.

Vilkår

Før søknad behandles bør forhåndsbetalt parkering/Smartpark vurderes. Det skal søkes på særskil søknadsskjema. I søknaden må det fremkomme opplysninger som tilsier at søker har særlig behov for parkeringslettelse. I søknadsskjemaet er det tatt inn ulike forhold som vi ønsker svar på. Søknaden kan først behandles når vi får fullstendige opplysninger om søkers særlige behov for parkeringslettelse. Legeerklæring skal være vedlagt søknaden. Legeerklæringen er det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse.

Krav til søker

For å søke om HC-kort må du oppfylle følgende krav:

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.
  • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.

Slik søker du HC-kort

Dette må du ha med i søknaden:

  1. Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
  2. Kopi av førerkort
  3. Kopi av kjøreattest fra lege, dersom søker er over 75 år

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet skal inneholde: - egen søknad / egenerklæring - legeerklæring - ett passbilde.

Last ned søknadsskjema 

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF, 618 kB)
Du må fylle ut søknadsskjema og legge ved med utfylt legeerklæring fra fastlegen.

 

Send inn søknadsskjema

Søknaden sendes per post til:
Narvik kommune,
postboks 64, 8501 Narvik

Du kan også sende via Sikker Digital Postkasse. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes på e-post eller SMS.

Behandlingstid

1 måned

Klage

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Hvordan du kan klage står i avslagsbrevet.

Kontakt informasjon

Spørsmål rettes til Parkering ved rådgiver Kjell Ketil Dalelv.
Telefon: + 47 76 91 35 60.

Besøksadresse 

Narvik rådhus (servicetorget),
Kongens gate 45,
8514 Narvik
Åpningstider: 10:00 - 14:00  mandag - fredag

E: mail: postmottak@narvik.kommune.no

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Hjemmel

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknader behandles av parkeringsutvalget som består av kommuneoverlege, brukerrepresentant og fagansvarvarlig parkering.