Luftkvalitet i Narvik

Luftkvaliteten i Narvik overvåkes av en måler i Kongens gate (Narvik sentrum) og en på taket til Helsehuset på Frydenlund.
Aktuelle observasjoner fra målepunkt i Kongens gate finner du  her på 
Sentrum målestasjon, Narvik (NARVIK) luftkvalitet.miljostatus.no

Luftkvalitet i Norge er en tjeneste fra Miljødirektoratet som varsler om luftkvaliteten i hele landet. Her kan du hver dag følge med på luftkvaliteten der du er og også få informasjon om når strakstiltak gjøres for å unngå for høye nivåer av svevestøv i kommunen. 
Luftkvalitet i Norge luftkvalitet.miljostatus.no

Her kan du se hvilke mulige tiltak som finnes for å bedre luftkvaliteten på Tiltak for bedre lokal luftkvalitet luftkvalitet.miljostatus.no