Spørsmål og svar om parkering

Mange av oss  har vært i den situasjonen hvor vi har kjørt til ønsket destinasjon og står overfor en hel rekke parkeringsdilemmaer; For eksempel kan jeg parkere her, hvor lenge, og hvor mye koster det? Ta en titt nedenfor for noen av de mest etterspurte parkeringsspørsmålene.

Gjør parkering av bil i Narvik enklere, bruk parkeringsappen WaYToPark
WayToPark er vår nye p-automat. En automat på din mobiltelefon for iPhone og Android.
Det nye WayToPark appen gjør det enklere og mer praktisk å betale for parkering i Narvik.

For mer informasjon, se WayToPark

Spørsmål og svar

Til grunn for svarene ligger ny parkeringsforskrift, trafikkreglene samt Vegtrafikkloven

Jeg har ikke vekslepenger!
Svar:
Sørg alltid for at du har vekslepenger tilgjengelig for parkering. Hvis du forlater bilen uten gyldig billett, setter du deg selv i fare for å få bøter. Alternativt kan du bruke parkeringsappen WayToPark

Parkeringsautomat fungere ikke?
Svar:
Ved feil må du bruke nærmeste automat eller WayToPark.
Ved feil på parkeringsautomat, ring Narvik kommunes servicetorget, telefon 76 91 20 00 kl. 08:00 - 15:30 mandag til fredag.

Hvordan skal billetten vises i frontruten?
Svar:
Pass alltid på at billetten din eller parkeringstillatelsen er godt synlig. Sjekk enkle ting for å sikre at du ikke får parkeringsbot. For eksempel sørg for at billetten ikke er opp ned eller skjult. Hvis billetten eller parkeringstillatelsen ikke er godt synlig for trafikkbetjent, kan du risikere å få en bot. Et godt tips: Når du lukker bildøren, sjekk gjennom vindu at billetten er synlig.

Hvor får jeg tak i (P-skive) parkeringsskive?
Svar: Biltema, bensinstasjoner, etc. Pris på P-skive ligger normalt mellom kr 5,- og 20,-.

Parkeringsskive  benyttes i hovedsak ved gratis parkering og ved dokumentasjon av ankomsttiden om du har parkeringskort for næringsdrivende. Formålet er å forhindre at biler står parkert på plassen over et lengre tidsrom og således opptar plassen fra andre. Plasser P-skive i ruten på bilen og vri hjulet til det tidspunkt bilen ble parkert. Du har da anledning til å stå parkert på stedet i inntil den skiltede maksimale tid fra angitt tid på P-skiven.

Hva skjer hvis jeg ikke har P - skive i vinduet
Svar:
Dersom du parkerer bilen uten parkeringsskive i frontruten, risikerer du ileggelse av kontrollsanksjon.

Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?
Svar:
Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt. Det er tillatt å parkere/stanse rett etter gangfelt (i kjøreretningen).

Kan man kjøre litt opp på fortauet for å ikke hindre trafikken?
Svar:
Nei. Det er forbudt å stanse på fortau, gang- og sykkelvei. Forbudet gjelder hele døgnet, og er gitt av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det spiller ingen rolle om stansen er av kort varighet, om kjøretøyet ikke var til hinder eller utgjorde noen trafikkfare. Det er heller ikke adgang til å foreta av-/pålessing eller av-/påstigning på steder med stans forbudt som fortau er.

Hvor langt gjelder et parkeringsskilt?
Svar:
I utgangspunktet gjelder skiltet i kjøreretningen fra stedet det er satt opp, og fram til nærmeste vegkryss. Skiltet kan oppheves av andre skilt på samme vegstrekningen.

Kan man gå inn i en butikk for å veksle, hvis man har parkert på avgiftsplass og mangler mynter til å kjøpe parkeringsbillett?
Svar:
Nei. Betaling av parkeringsavgift skal skje “umiddelbart”.

Hvor nært kan man parkere; kryss, gangfelt, bussholdeplass?
Svar kryss:
Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkryss. Avstanden regnes fra det punktet kantstein, kantlinje eller vegkant begynner å runde. Med kryss menes også T-kryss.

Svar gangfelt: Det er forbudt å stanse på gangfelt eller 5 meter foran dette. Det er tillatt å parkere rett etter gangfelt.

Svar bussholdeplass: Det er forbudt å stanse på bussholdeplass eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når dette ikke er til hinder for buss. Av- eller pålessing er ikke tillatt.

Gjelder trafikkskiltene hele døgnet?
Svar:
Ja, dersom det ikke er underskilt med tidsbegrensing på skiltet. Andre skilt gjelder hele døgnet, for eksempel parkeringsforbud og reserverte plasser for forflytningshemmede mv.

Hvor lenge kan en bil stå på en offentlig vei?
Svar:
Det finnes ingen tidsbegrensing, hvis bilen ikke står parkert i strid med trafikkreglene eller skilt på stedet. Imidlertid er det ikke tillatt å parkere slik at bilen er til hinder for f.eks snørydding eller annet arbeid på veien. Biler som står langtidsparkert vil normalt bli til hinder for snørydding om vinteren, og må derfor flyttes. Uregistrerte biler kan maksimalt stå i 14 dager – 2 uker –  på offentlig vei.

Er en bil parkert når føreren sitter inne i bilen?
Svar:
Ja. Definisjonen på parkering er: «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.» Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.

Er det forbudt å parkere på forkjørsvei?
Svar:
På forkjørsvei, med høyere fartsgrense enn 50km/t, er det forbudt å parkere. Hvis fartsgrensen er 50 km/t (eller under) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsvei, med mindre annet er skiltet.

Er det tillatt å parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta hvis det er satt opp skilt med “parkering forbudt”?Svar: Nei. Forbudet gjelder på hele vegens bredde, også på vegskulder og i grøft.

Hvor nært et vegkryss kan man parkere?
Svar: Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra vegkryss. Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller vegkanten begynner å runde.

Hva er et soneparkeringsskilt?
Svar:
Et soneskilt er et skilt som angir ytre grense for en sone (eller område) hvor det gjelder spesielle bestemmelser. Parkeringssoneskilt er alltid plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet. Det er ikke skiltet på enkelt gatestrekninger innenfor sonen.

Kan man få gebyr hvis parkeringsskiltet blir satt etter at man har parkert?
Svar:
Ja. Senest 24 timer etter at et parkeringsregulerende skilt er satt opp, skal fører/eier rette seg etter de nye bestemmelsene. Dette gjelder uavhengig av om fører/eier faktisk har mulighet til å orientere seg endringer. Politiet, kommunen eller offentlig parkeringsselskap har ingen informasjonsplikt utover å skilte stedet.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS