Spørsmål og svar om parkering

Mange av oss har parkert bilen og lurt på om vi kan parkere akkurat her, hvor lenge og til hvilken pris. Under finner du noen av de mest stilte parkeringsspørsmålene.

Gjør parkering av bil i Narvik enklere, bruk parkeringsappen WaYToPark
WayToPark er betalings-appen for iPhone og Android som brukes i Narvik
Den gjør det enklere og mer praktisk å betale for parkering.

For mer informasjon, se WayToPark

Spørsmål og svar

Til grunn for svarene ligger ny parkeringsforskrift, trafikkreglene samt Vegtrafikkloven

Jeg har ikke vekslepenger!
Svar:
Sørg alltid for at du har småpenger eller bank-/kredittkort tilgjengelig for å betale parkering. Hvis du forlater bilen uten gyldig billett, risikerer du å få en kontrollsanksjon. Alternativt kan du bruke betalings-appen   WayToPark

Parkeringsautomat fungere ikke?
Svar:
Ved feil må du bruke nærmeste automat eller WayToPark.
Ved feil på parkeringsautomater, ring Servicetorget til Narvik kommune, telefon 76 91 20 00 mellom kl. 08:00 - 15:30 mandag til fredag.

Hvordan skal billetten vises i frontruten?
Svar:
Billetten eller parkeringstillatelsen din skal alltid være godt synlig. For å unngå kontrollsanksjon, pass på at billetten ikke er opp/ned eller skjult for parkeringsbetjenten. Det er et godt tips å sjekke om billetten eller parkeringstillatelsen fortsatt er godt synlig før du forlater bilen (f.eks. i tilfelle den blåser bort når du lukker døra).

Må el-biler betale parkeringsavgift?

Svar: Ja, el-biler må betale full parkeringsavgift på lik linje med andre biler i Narvik.

Må mopeder/MC betale parkeringsavgift?
Det er etablert gratis oppmerkede parkeringsplasser for MC/Moped i Brannbakken 1 og Torgsvingen (foran Torvhallen). Parkerer MC/mopeder på ordinære biloppstillingsplasser må de betale

Hvor får jeg tak i (P-skive) parkeringsskive?
Svar: Biltema, bensinstasjoner, etc. Prisen på parkeringsskive ligger normalt mellom fem og 20 kroner.

Hvordan bruker jeg p-skive?
Svar:
Parkeringsskive benyttes for å dokumentere ankomsttid. Den brukes enten ved tidsbegrenset gratis parkering eller for å dokumentere ankomsttiden dersom du har parkeringskort for næringsdrivende. Parkeringsskiven stilles alltid inn på ankomsttidspunktet.

Hva skjer hvis jeg ikke har P - skive i vinduet
Svar: Dersom du parkerer bilen uten at parkeringsskiven er godt synlig i frontruten, risikerer du å få en kontrollsanksjon.

Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?
Svar: Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt. Det er tillatt å parkere/stanse rett etter gangfelt (i kjøreretningen).

Kan man kjøre litt opp på fortauet for å ikke hindre trafikken?
Svar: Nei. Det er forbudt å stanse på fortau, gang- og sykkelvei. Forbudet gjelder hele døgnet, og er gitt av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det spiller ingen rolle om stansen er av kort varighet, om kjøretøyet ikke er til hinder eller ikke utgjør noen trafikkfare. Det er heller ikke adgang til å foreta av-/pålessing eller av-/påstigning på fortau.

Hvor langt gjelder et parkeringsskilt?
Svar: I utgangspunktet gjelder skiltet i kjøreretningen fra stedet det er satt opp, og fram til nærmeste vegkryss. Skiltet kan oppheves av andre parkeringsregulerende skilt på samme vegstrekningen.

Kan man gå inn i en butikk for å veksle, hvis man har parkert på avgiftsplass og mangler mynter til å kjøpe parkeringsbillett?
Svar:
Nei. Betaling av parkeringsavgift skal skje “umiddelbart”.

Hvor nært kan man parkere; kryss, gangfelt, bussholdeplass?
Svar kryss: Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkryss. Avstanden regnes fra det punktet kantstein, kantlinje eller vegkant begynner å runde. Med kryss menes også T-kryss.
Svar gangfelt: Det er forbudt å stanse på gangfelt eller 5 meter foran dette. Det er tillatt å parkere rett etter gangfelt.
Svar bussholdeplass: Det er forbudt å stanse på bussholdeplass eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når dette ikke er til hinder for buss. Av- eller pålessing er ikke tillatt.

Gjelder trafikkskiltene hele døgnet?
Svar:
Ja, dersom det ikke er underskilt med tidsbegrensing på skiltet. Andre skilt gjelder hele døgnet, for eksempel parkeringsforbud og reserverte plasser for forflytningshemmede mv.

Hvor lenge kan en bil stå på en offentlig vei?
Svar: Det finnes ingen tidsbegrensing, hvis bilen ikke står parkert i strid med trafikkreglene eller skilt på stedet. Imidlertid er det ikke tillatt å parkere slik at bilen er til hinder for snørydding eller annet arbeid på veien. Biler som står langtidsparkert vil normalt bli til hinder for snørydding om vinteren, og må derfor flyttes. Uregistrerte biler kan maksimalt stå i 14 dager – 2 uker –  på offentlig vei.

Er en bil parkert når føreren sitter inne i bilen?
Svar: Ja. Definisjonen på parkering er: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.

Er det forbudt å parkere på forkjørsvei?
Svar: På forkjørsvei, med høyere fartsgrense enn 50km/t, er det forbudt å parkere. Hvis fartsgrensen er 50 km/t (eller under) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsvei med mindre annet er skiltet.

Er det tillatt å parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta hvis det er satt opp skilt med “parkering forbudt”?Svar: Nei. Forbudet gjelder på hele vegens bredde, også på vegskulder og i grøft.

Hvor nært et vegkryss kan man parkere?
Svar: Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra vegkryss. Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller vegkanten begynner å runde.

Hva er et soneparkeringsskilt?
Svar: 
Et soneskilt er et skilt som angir ytre grense for en sone eller et område hvor det er innført parkeringsreguleringer. Parkeringssoneskiltene er plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til de blir opphevet. Inne i parkeringssonene i Narvik er det bare tillatt å parkere på strekninger og områder skiltet med skiltnummer 552- Parkering.

Kan man få gebyr hvis parkeringsskiltet blir satt etter at man har parkert?
Svar: Ja. Senest 24 timer etter at et parkeringsregulerende skilt er satt opp, skal fører/eier rette seg etter de nye bestemmelsene. Dette gjelder uavhengig av om fører/eier faktisk har mulighet til å orientere seg endringer. Politiet, kommunen eller offentlig parkeringsselskap har ingen informasjonsplikt utover å skilte på stedet.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS