Parkering for næringsdrivende - Narvik kommune

Hvem kan søke?

For næringsdrivende som har transport innen avgiftssonen og andre som driver servicevirksomhet innen avgiftssonen er det mulig å søke om p-kort i p-sonen månedskort eller årskort. 

Tidsregulering i sentrum

I avgiftssonen i sentrum er det tidsregulering som håndheves av Narvik kommunes parkeringskontor. For byens næringsdrivende vil denne ordningen bidra til å sikre kunder parkering for et tidsrom, for så å slippe nye kunder til.

Torvhallområdet

Angående parkeringskort for næringsdrivende og servicevirksomhet i Torvhallområdet finner du egen informasjon her.

Slik søker du

 

For å søke trenger du

  • organisasjonsnummer/foretaksnummer
  • registreringsnummeret på bilen

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Søknader behandles fortløpende og du vil motta et svar i løpet av en uker.

Klage på avslag

Klage på avslag må være innlevert Narvik kommune innen 3 uker etter at brevet er mottatt. Klagen må begrunnes og andre opplysninger som har betydning for saken bør nevnes. Klagebehandler: Narvik formannskap.

Parkeringskontoret - Kontaktinformasjon

Postadresse: Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik

Besøksadresse: Narvik rådhus, Kongens gate 45, servicetorget.

Parkeringskontoret tlf.:76 91 35 60 mellom kl. 10:00 - 14:00 mandag til fredag

Feil ved parkeringsautomat

Ved feil på parkeringsautomat, ring Narvik kommunes servicetorget, telefon 76 91 20 00 kl. 08:00 - 15:30 mandag til fredag. E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Fagansvarlig parkering, Kjell Ketil Dalelv


P-kort tildeles etter Vegtrafikkloven "Forskrift om offentlig parkerings-regulering og parkeringsgebyr" Kap. III Tillatelse til særskilt parkering §§ 5 - 8."

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS