Handikap kort /HC-kort -Narvik kommune

Beskrivelse

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Narvik kommune

Parkeringstillatelse er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, f.eks. for å parkere så nært sitt arbeidssted som mulig uten å være nødt til å gå bort til en automat for å løse billett. Det er ikke behovet for å bruke bil som skal legges til grunn i vurdering av søknad, men behovet for parkeringslettelse. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Eventuelle økonomiske støtteordninger som er innvilget til søker(f.eks gratis parkering på offentlig avgiftsbelagte plasser eller gratis passering i bomring) skal ikke påvirke behandlingen av søknaden om parkeringstillatelse.

Vilkår

Søknad Før søknad behandles bør forhåndsbetalt parkering/Smartpark vurderes. Det skal søkes på særskil søknadsskjema. I søknaden må det fremkomme opplysninger som tilsier at søker har særlig behov for parkeringslettelse. I søknadsskjemaet er det tatt inn ulike forhold som vi ønsker svar på. Søknaden kan først behandles når vi får fullstendige opplysninger om søkers særlige behov for parkeringslettelse. Legeerklæring Legeerklæring skal være vedlagt søknaden. Legeerklæringen er det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse.

 

 

Krav til dokumentasjon

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet skal inneholde: - egen søknad / egenerklæring - legeerklæring - ett passbilde.

Behandlingstid

1 måned

Klageadgang

Klageskjema fås ved henvendelse til Parkering.

Kontakt informasjon

Spørsmål rettes til Parkering ved rådgiver Kjell Ketil Dalelv, tlf 76 91 35 60. Besøksadresse: Brannbakken 1, 1. etg. Postadresse: Narvik kommune, 8512 Narvik Telefon: 76 91 35 60.

 

epost adresse

postmottak@narvik.kommune.no

 

Hjemmel

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19940315-0222.html

 

Skjemaene som skal benyttes ved søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadsskjema / egenerklæring

Skjema for legeerklæring

Møteplan for behandling av Parkeringstillatelse for forflytningshemmede for 2017

er følgende datoer:

Møte plan

30.03.2017

29.06.2017

28.09.2017

14.12.2017

Søknader behandles av parkeringsutvalget som består av kommuneoverlege, brukerrepresentant og fagansvarvarlig parkering.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook