Byvåpen med tekst

 

Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører.

Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-

  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. 

Informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen. Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor:

  1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det.
     
  2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se eventuelt mer informasjon på: www.parkeringsklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

 

Parkeringsforskriften (Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer)

 

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade.  

Narvik kommune tilrettelegger for dagpendlere med egen sone i Stasjonsveien mellom E6 og Narvik jernbanestasjon.

 Denne forskriften om offentlig parkeringsgebyr vil gjeld  fra 1. januar 2017. Samtidig oppheves forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.

Gebyr ilagt før den nye  forskriften trer i kraft  behandles etter de regler som gjaldt på ileggelsestidspunktet.

Fra 1. januar 2017 skal  håndheving av myndigheten til å ilegge offentlig parkeringsgebyr  skje etter  reglene i den nye forskriften.

Merk særlig at gebyret  som ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven § 3 og § 17, trafikkreglene § 17, skiltforskriften, forskriften om offentlig parkering  og bestemmelser gitt i medhold av vegtrafikkloven § 4 og § 9 fra 1. januar 2017 vil være kr. 900,- 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS