Parkeringsordningen i Narvik kommune

Parkering.jpg - Klikk for stort bilde

Narvik skal være en trygg by å ferdes i, for alle.

Hensikten med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.

Forvaltning av offentlige parkeringstillatelser i Narvik kommune ivaretas av Parkeringskontoret i enhet Samfunnskontakt og service.

Parkeringsordningen er ment for å hindre feilparkert kjøretøy og konsekvensene det medbringer. Feilparkert kjøretøy kan blant annet medføre dårlig sikt for fører av motorvogn, hindringer for brøyting og hindringer slik at utrykningskjøretøy ikke når frem i tide.
 

Parkeringskontorets arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Avgiftsparkering
  • Klagebehandling parkeringsgebyr/tilleggsavgift
  • Parkering for beboere
  • Parkering for næringsdrivende
  • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  • Salg/utleie av parkeringsplasser

Informasjon om Parkeringsapp

Way to Park Mobilparkering


Narvik kommune tilbyr parkering med parkeringsappen WayToPark Mobilparkering. 
som er tilgjengelig for i-phone og Androide og kan lastes ned gratis i App Store og Google Play.

Parkeringsappen kan også benyttes på privatrettslig parkeringsområder. Unntaket er parkering på Avinor som tilbyr Easy Park på Narvik Lufthavn Framneslia - områdekode1620.  Parkeringsappen kan ikke benyttes der.

Driftskostnadene for bruk av parkeringsappen tilfaller bilister. Kostandene følger de til enhver tid gjeldende kommunale satsene, vedtatt av bystyret.

Noen snarveier:

TT-kort - søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede

Veg- og skiltmyndighet - Enhet Veg og park 

Parkering for beboere

 

Søknad om parkeringskort:

Beboerparkering
Næringsdrivende blå avgift
Forhåndsbetalt parkering rød avgift

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook