Parkeringsordningen i Narvik kommune

 

Narvik skal være en trygg by å ferdes i, for alle.

Hensikten med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.

Parkering.jpg - Klikk for stort bilde Forvaltning av offentlige parkeringstillatelser i Narvik kommune ivaretas av Parkeringskontoret i enhet Samfunnskontakt og service.

Parkeringsordningen er ment for å hindre feilparkert kjøretøy og konsekvensene det medbringer. Feilparkert kjøretøy kan blant annet medføre dårlig sikt for fører av motorvogn, hindringer for brøyting og hindringer slik at utrykningskjøretøy ikke når frem i tide.

Parkeringskontorets arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Avgiftsparkering
  • Klagebehandling parkeringsgebyr/tilleggsavgift
  • Parkering for beboere
  • Parkering for næringsdrivende
  • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  • Salg/utleie av parkeringsplasser

Informasjon om Parkeringsapp Way to Park Mobilparkering


Narvik kommune tilbyr parkering med parkeringsappen WayToPark Mobilparkering. 
som er tilgjengelig for iPhone og Android og kan lastes ned gratis i App Store og Google Play.

Parkeringsappen kan også benyttes på privatrettslig parkeringsområder.

Driftskostnadene for bruk av parkeringsappen tilfaller bilister. Kostandene følger de til enhver tid gjeldende kommunale satsene, vedtatt av bystyret.

Elbiler

Biler med forhåndsbetalt avgift må dokumentere sin ankomsttid med Ur-skive godt synlig bakom frontruta.
Maks tiden på stedet må overholdes også på elbiler.

Noen snarveier:

TT-kort - søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede
Veg- og skiltmyndighet - Enhet Veg og park 
Parkering for beboere

Søknad om parkeringskort:

Beboerparkering
Næringsdrivende blå avgift
Forhåndsbetalt parkering rød avgift

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS