Parkeringsordningen i Narvik kommune

 

Narvik skal være en trygg by å ferdes i, for alle.

Hensikten med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.

Parkering.jpg - Klikk for stort bilde Forvaltning av offentlige parkeringstillatelser i Narvik kommune ivaretas av Parkeringskontoret i enhet Samfunnskontakt og service.

Parkeringsordningen er ment for å hindre feilparkert kjøretøy og konsekvensene det medbringer. Feilparkert kjøretøy kan blant annet medføre dårlig sikt for fører av motorvogn, hindringer for brøyting og hindringer slik at utrykningskjøretøy ikke når frem i tide.

Parkeringskontorets arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Avgiftsparkering
  • Klagebehandling parkeringsgebyr/tilleggsavgift
  • Parkering for beboere
  • Parkering for næringsdrivende
  • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  • Salg/utleie av parkeringsplasser

Informasjon om Parkeringsapp Way to Park Mobilparkering


Narvik kommune tilbyr parkering med parkeringsappen WayToPark Mobilparkering. 
som er tilgjengelig for iPhone og Android og kan lastes ned gratis i App Store og Google Play.

Parkeringsappen kan også benyttes på privatrettslig parkeringsområder.

Driftskostnadene for bruk av parkeringsappen tilfaller bilister. Kostnadene følger de til enhver tid gjeldende kommunale satsene, vedtatt av bystyret.

 

Elbiler

Biler med forhåndsbetalt avgift må dokumentere sin ankomsttid med Ur-skive godt synlig bakom frontruta.
Maks tiden på stedet må overholdes.

Parkeringsavgift Elbiler
Bystyret i Narvik kommune har vedtatt å innføre full parkeringsavgift for elbiler på kommunale (offentlig skiltede) etter 1. januar 2018. 

Vær oppmerksom på at det på privatrettslig regulerte plasser er grunneier selv som bestemmer om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen/i p-huset og vær oppmerksom på at el-bilplasser/ladeplasser er avgiftsbelagt dersom ikke annet er skiltet.

Motorsykler og mopeder

Motorsykler og mopeder er motorkjøretøyer og kommer dermed inn under de samme bestemmelser/forskrift som gjelder for biler.

Forbud håndheves likt på alle motorkjøretøyer. Selv om kjøretøyet ikke nødvendigvis står til hinder så kan det stå ulovlig og kan bli ilagt gebyr.

Avgiftsbelagte p-plasser

Moped/MC skal følge samme regler som andre kjøretøy på avgiftsbelagte p-plasser. Det må bl.a. betales avgift hvis slike plasser benyttes. Det er førerens ansvar å finne en plassering av billetten som gjør den kontrollerbar (plastlomme, festes med gummistrikk o.l.). På avgiftsplasser kan også WayToPark benyttes, da slipper man å bekymre seg for at billetten skal forsvinne. Parkeringen blir kontrollert via registreringsnummeret på kjøretøyet.

  • Det er reservert for motorsykler, hvor kun motorsykler med 2 hjul kan parkere i Brannbakken  1. Parkeringen er gratis.

  • Vær oppmerksom på at firehjuls motorsykler/mopeder ikke har anledning til å parkere på disse plassene.

Noen snarveier:

TT-kort - søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede
Veg- og skiltmyndighet - Enhet Veg og park 
Parkering for beboere

Søknad om parkeringskort:

Beboerparkering
Næringsdrivende blå avgift
Forhåndsbetalt parkering rød avgift

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS