Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Kontoret behandler søknader om omsorgstjenester og helsetjenester. Du kan søke selv eller du kan be andre, f. eks. lege eller pårørende, gjøre dette for deg.

Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.

Den som en sak omhandler eller gjelder, regnes som part i saken. Part i saken har rett til å uttale seg om saken og rett til innsyn i saken.

Dersom du ønsker å klage på et forvaltningsvedtak som du har mottatt melding om skal du følge denne veiledningen.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS